โทบุนิกโก → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出发时间:
12:36 08/03, 2021
cancel
 1. 1
  13:24 - 07:05
  17h 41min JPY 44,450 IC JPY 44,431 9 换乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  火车站
  timetable 时刻表
  13:24
  13:33
  下今市
  火车站
  timetable 时刻表
  13:35
  15:02
  北千住
  火车站
  timetable 时刻表
  15:06
  15:15
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  15:24
  15:35
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  15:40
  15:58
  羽田机场第2航站楼(单轨电车)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  火车站
  15:58
  16:00
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  16:30
  18:20
  熊本机场
  熊本空港
  机场
  18:25
  18:28
  阿稣Kumamoto机场国内线候机楼
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公交车站
  2番のりば
  18:40
  19:33
  熊本駅前(バス)
  公交车站
  7番のりば
  19:33
  19:36
  熊本駅前(バス)
  公交车站
  5番のりば
  19:38
  22:00
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  4番のりば
  22:00
  22:03
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  1番のりば
  06:15
  06:49
  通詞
  公交车站
  06:49
  06:52
  通詞
  公交车站
  06:55
  07:00
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公交车站
  07:00
  07:05
 2. 2
  13:24 - 07:05
  17h 41min JPY 44,820 IC JPY 44,801 11 换乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  火车站
  timetable 时刻表
  13:24
  13:33
  下今市
  火车站
  timetable 时刻表
  13:35
  15:02
  北千住
  火车站
  timetable 时刻表
  15:06
  15:15
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  15:24
  15:35
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  15:40
  15:58
  羽田机场第2航站楼(单轨电车)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  火车站
  15:58
  16:00
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  16:30
  18:20
  熊本机场
  熊本空港
  机场
  18:25
  18:28
  阿稣Kumamoto机场国内线候机楼
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公交车站
  4番のりば
  18:30
  18:45
  大津站南口(熊本县)
  大津駅南口(熊本県)
  公交车站
  18:45
  18:50
  肥后大津
  肥後大津
  火车站
  南口
  timetable 时刻表
  18:57
  19:30
  熊本
  火车站
  timetable 时刻表
  19:35
  19:48
  宇土
  火车站
  东口
  19:48
  19:50
  宇土站[东口]
  宇土駅[東口]
  公交车站
  20:03
  22:00
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  4番のりば
  22:00
  22:03
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  1番のりば
  06:15
  06:49
  通詞
  公交车站
  06:49
  06:52
  通詞
  公交车站
  06:55
  07:00
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公交车站
  07:00
  07:05
 3. 3
  13:03 - 07:05
  18h 2min JPY 44,240 IC JPY 44,221 10 换乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  火车站
  timetable 时刻表
  13:03
  13:59
  新栃木
  火车站
  timetable 时刻表
  14:00
  14:03
  栃木
  火车站
  timetable 时刻表
  14:07
  15:02
  北千住
  火车站
  timetable 时刻表
  15:06
  15:15
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  15:24
  15:35
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  15:40
  15:58
  羽田机场第2航站楼(单轨电车)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  火车站
  15:58
  16:00
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  16:30
  18:20
  熊本机场
  熊本空港
  机场
  18:25
  18:28
  阿稣Kumamoto机场国内线候机楼
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公交车站
  2番のりば
  18:40
  19:25
  熊本樱町巴士总站
  熊本桜町バスターミナル
  公交车站
  27番おりば
  19:25
  19:28
  熊本樱町巴士总站
  熊本桜町バスターミナル
  公交车站
  5番のりば
  19:30
  22:00
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  4番のりば
  22:00
  22:03
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  1番のりば
  06:15
  06:49
  通詞
  公交车站
  06:49
  06:52
  通詞
  公交车站
  06:55
  07:00
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公交车站
  07:00
  07:05
 4. 4
  13:00 - 07:05
  18h 5min JPY 44,660 IC JPY 44,641 9 换乘
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  火车站
  13:00
  13:07
  日光
  火车站
  timetable 时刻表
  13:10
  13:17
  今市
  火车站
  13:17
  13:35
  下今市
  火车站
  timetable 时刻表
  13:35
  15:02
  北千住
  火车站
  timetable 时刻表
  15:06
  15:15
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  15:24
  15:35
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  15:40
  15:58
  羽田机场第2航站楼(单轨电车)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  火车站
  15:58
  16:00
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  16:30
  18:20
  熊本机场
  熊本空港
  机场
  18:25
  18:28
  阿稣Kumamoto机场国内线候机楼
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公交车站
  2番のりば
  18:40
  19:33
  熊本駅前(バス)
  公交车站
  7番のりば
  19:33
  19:36
  熊本駅前(バス)
  公交车站
  5番のりば
  19:38
  22:00
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  4番のりば
  22:00
  22:03
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  1番のりば
  06:15
  06:49
  通詞
  公交车站
  06:49
  06:52
  通詞
  公交车站
  06:55
  07:00
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公交车站
  07:00
  07:05
 5. 5
  12:36 - 05:38
  17h 2min JPY 499,070
  cancel cancel
  โทบุนิกโก
  東武日光
  12:36
  05:38
zoom bar parts