โตเกียว → เกียวโต

出发时间:
19:31 01/21, 2021
cancel
 1. 1
  19:51 - 22:06
  2h 15min JPY 13,320 无换乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  19:51
  22:06
 2. 2
  19:33 - 22:12
  2h 39min JPY 13,320 无换乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  19:33
  22:12
 3. 3
  20:00 - 22:15
  2h 15min JPY 13,320 无换乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  20:00
  22:15
 4. 4
  21:24 - 23:31
  2h 7min JPY 13,320 无换乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  21:24
  23:31
 5. 5
  19:31 - 01:03
  5h 32min JPY 171,000
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  19:31
  01:03
zoom bar parts