โตเกียว → โคมาจิโนะยะคาตะ

出发时间:
22:23 01/20, 2022
cancel
 1. 1
  22:23 - 02:04
  3h 41min JPY 1,340 IC JPY 1,342 1 换乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  22:23
  23:11
  常陆野牛久
  ひたち野うしく
  火车站
  timetable 时刻表
  23:14
  23:33
  神立
  火车站
  西口
  23:33
  02:04
 2. 2
  22:53 - 02:39
  3h 46min JPY 1,340 IC JPY 1,342 1 换乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  22:53
  23:35
  龙崎市
  龍ケ崎市
  火车站
  timetable 时刻表
  23:42
  00:08
  神立
  火车站
  西口
  00:08
  02:39
 3. 3
  22:43 - 02:39
  3h 56min JPY 1,340 IC JPY 1,342 无换乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  22:43
  00:08
  神立
  火车站
  西口
  00:08
  02:39
 4. 4
  22:37 - 02:39
  4h 2min JPY 1,340 IC JPY 1,342 1 换乘
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  22:37
  22:49
  日暮里
  火车站
  timetable 时刻表
  22:52
  00:08
  神立
  火车站
  西口
  00:08
  02:39
 5. 5
  22:23 - 23:32
  1h 9min JPY 34,210
  cancel cancel
  โตเกียว
  東京
  22:23
  23:32
zoom bar parts