นากาโน่ → Minshuku Ponkan

出发时间:
13:52 09/25, 2020
cancel
 1. 1
  17:03 - 11:42
  18h 39min JPY 65,870 IC JPY 65,862 8 换乘
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  17:03
  18:28
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  18:38
  18:44
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  18:49
  19:08
  羽田机场第2航站楼(单轨电车)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  火车站
  19:08
  19:10
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  19:45
  21:45
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  22:06
  22:11
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  22:24
  23:40
  鹿儿岛中央
  鹿児島中央
  火车站
  timetable 时刻表
  04:51
  05:56
  指宿
  火车站
  05:56
  06:26
  指宿港
  港口
  08:30
  09:45
  屋久岛宫之浦港
  屋久島宮之浦港
  港口
  09:47
  09:50
  宫之浦港
  宮之浦港
  公交车站
  10:00
  11:41
  栗生小前
  公交车站
  11:41
  11:42
 2. 2
  17:03 - 11:42
  18h 39min JPY 67,430 IC JPY 67,422 10 换乘
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  17:03
  18:28
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  18:37
  18:44
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  18:49
  19:08
  羽田机场第2航站楼(单轨电车)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  火车站
  19:08
  19:10
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  19:45
  21:45
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  22:06
  22:11
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  22:24
  22:56
  熊本
  火车站
  timetable 时刻表
  23:00
  23:45
  川内(鹿儿岛县)
  川内(鹿児島県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:02
  06:13
  鹿儿岛中央
  鹿児島中央
  火车站
  桜島口(東口)
  06:13
  06:20
  鹿儿岛中央站前
  鹿児島中央駅前
  火车站
  timetable 时刻表
  06:25
  06:34
  石灯笼大街
  いづろ通
  火车站
  06:34
  06:49
  鹿儿岛本港南码头
  鹿児島本港南埠頭
  港口
  07:45
  09:45
  屋久岛宫之浦港
  屋久島宮之浦港
  港口
  09:47
  09:50
  宫之浦港
  宮之浦港
  公交车站
  10:00
  11:41
  栗生小前
  公交车站
  11:41
  11:42
 3. 3
  15:18 - 11:42
  20h 24min JPY 38,210 5 换乘
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  15:18
  16:26
  金泽
  金沢
  火车站
  timetable 时刻表
  16:55
  19:33
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  19:55
  23:40
  鹿儿岛中央
  鹿児島中央
  火车站
  桜島口(東口)
  23:40
  23:47
  鹿儿岛中央站前
  鹿児島中央駅前
  火车站
  timetable 时刻表
  06:11
  06:21
  石灯笼大街
  いづろ通
  火车站
  06:21
  06:36
  鹿儿岛本港南码头
  鹿児島本港南埠頭
  港口
  07:45
  09:45
  屋久岛宫之浦港
  屋久島宮之浦港
  港口
  09:47
  09:50
  宫之浦港
  宮之浦港
  公交车站
  10:00
  11:41
  栗生小前
  公交车站
  11:41
  11:42
 4. 4
  15:00 - 11:42
  20h 42min JPY 39,090 5 换乘
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  火车站
  timetable 时刻表
  15:00
  18:05
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  18:32
  21:51
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  22:24
  23:40
  鹿儿岛中央
  鹿児島中央
  火车站
  桜島口(東口)
  23:40
  23:47
  鹿儿岛中央站前
  鹿児島中央駅前
  火车站
  timetable 时刻表
  06:11
  06:21
  石灯笼大街
  いづろ通
  火车站
  06:21
  06:36
  鹿儿岛本港南码头
  鹿児島本港南埠頭
  港口
  07:45
  09:45
  屋久岛宫之浦港
  屋久島宮之浦港
  港口
  09:47
  09:50
  宫之浦港
  宮之浦港
  公交车站
  10:00
  11:41
  栗生小前
  公交车站
  11:41
  11:42
 5. 5
  13:52 - 11:23
  21h 31min JPY 505,760
  cancel cancel
  นากาโน่
  長野
  13:52
  11:23
zoom bar parts