นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ) → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

出发时间:
05:46 10/16, 2021
cancel
 1. 1
  05:58 - 13:52
  7h 54min JPY 33,410 IC JPY 33,401 6 换乘
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:58
  07:54
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  08:08
  08:13
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:55
  10:30
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  10:35
  10:45
  羽田机场第1航站楼(机场巴士)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  公交车站
  4番のりば
  10:45
  11:25
  新宿站西口24番
  新宿駅西口〔羽田空港便〕
  公交车站
  11:25
  11:36
  新宿
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  11:44
  直达列车
  继续坐同一列车
  立川
  火车站
  12:42
  青梅
  火车站
  12:42
  12:45
  青梅站
  青梅駅前
  公交车站
  1番のりば
  12:52
  13:24
  Cable Car下
  ケーブル下
  公交车站
  13:24
  13:31
  泷本
  滝本
  火车站
  timetable 时刻表
  13:45
  13:51
  御岳山
  火车站
  13:51
  13:52
 2. 2
  05:58 - 13:52
  7h 54min JPY 32,580 IC JPY 32,564 7 换乘
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:58
  07:54
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  08:08
  08:13
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:55
  10:30
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  10:35
  10:45
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:51
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  11:06
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  11:20
  11:40
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  11:44
  直达列车
  继续坐同一列车
  立川
  火车站
  12:42
  青梅
  火车站
  12:42
  12:45
  青梅站
  青梅駅前
  公交车站
  1番のりば
  12:52
  13:24
  Cable Car下
  ケーブル下
  公交车站
  13:24
  13:31
  泷本
  滝本
  火车站
  timetable 时刻表
  13:45
  13:51
  御岳山
  火车站
  13:51
  13:52
 3. 3
  05:58 - 13:52
  7h 54min JPY 32,430 IC JPY 32,416 8 换乘
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  火车站
  timetable 时刻表
  05:58
  07:54
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  08:08
  08:13
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:55
  10:30
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  10:35
  10:45
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:51
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  11:06
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  11:13
  11:32
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  11:44
  直达列车
  继续坐同一列车
  立川
  火车站
  12:42
  青梅
  火车站
  timetable 时刻表
  12:47
  13:06
  御岳
  御嶽
  火车站
  13:06
  13:09
  御岳站
  御岳駅
  公交车站
  13:14
  13:24
  Cable Car下
  ケーブル下
  公交车站
  13:24
  13:31
  泷本
  滝本
  火车站
  timetable 时刻表
  13:45
  13:51
  御岳山
  火车站
  13:51
  13:52
 4. 4
  08:31 - 14:45
  6h 14min JPY 46,890 IC JPY 46,876 7 换乘
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  火车站
  08:31
  08:35
  長崎駅前(バス)
  公交车站
  4番のりば
  08:35
  09:19
  長崎空港(バス)
  公交车站
  09:19
  09:22
  长崎机场
  長崎空港
  机场
  timetable 时刻表
  10:10
  11:45
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  11:50
  12:00
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  12:01
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  12:16
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  12:21
  12:41
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  12:44
  直达列车
  继续坐同一列车
  立川
  火车站
  13:43
  青梅
  火车站
  timetable 时刻表
  13:48
  14:07
  御岳
  御嶽
  火车站
  14:07
  14:10
  御岳站
  御岳駅
  公交车站
  14:18
  14:28
  Cable Car下
  ケーブル下
  公交车站
  14:28
  14:35
  泷本
  滝本
  火车站
  timetable 时刻表
  14:38
  14:44
  御岳山
  火车站
  14:44
  14:45
 5. 5
  05:46 - 20:06
  14h 20min JPY 330,610
  cancel cancel
  นางาซากิ (จังหวัดนางาซากิ)
  長崎(長崎県)
  05:46
  20:06
zoom bar parts