อิเคะบุคุโระ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出发时间:
20:15 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  20:45 - 02:06
  5h 21min JPY 3,890 IC JPY 3,890 2 换乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  火车站
  timetable 时刻表
  20:45
  20:50
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  21:00
  22:35
  甲府
  火车站
  timetable 时刻表
  22:40
  22:45
  龙王
  竜王
  火车站
  北口
  22:45
  02:06
 2. 2
  20:21 - 02:19
  5h 58min JPY 2,360 IC JPY 2,357 1 换乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  火车站
  timetable 时刻表
  20:21
  20:30
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  20:30
  20:35
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  20:35
  23:00
  竜王(山梨県)
  公交车站
  23:00
  02:19
 3. 3
  20:16 - 02:19
  6h 3min JPY 2,360 IC JPY 2,357 1 换乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  火车站
  timetable 时刻表
  20:16
  20:23
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  20:23
  20:28
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  20:35
  23:00
  竜王(山梨県)
  公交车站
  23:00
  02:19
 4. 4
  21:08 - 03:24
  6h 16min JPY 2,050 IC JPY 2,042 3 换乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  火车站
  timetable 时刻表
  21:08
  21:17
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  21:21
  22:03
  北野(东京都)
  北野(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  22:05
  22:15
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  22:22
  00:03
  龙王
  竜王
  火车站
  北口
  00:03
  03:24
 5. 5
  20:15 - 22:21
  2h 6min JPY 54,950
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  20:15
  22:21
zoom bar parts