อิเคะบุคุโระ → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出发时间:
18:06 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  18:16 - 20:44
  2h 28min JPY 3,890 IC JPY 3,890 2 换乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  火车站
  timetable 时刻表
  18:16
  18:22
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  18:30
  19:54
  盐山
  塩山
  火车站
  timetable 时刻表
  19:58
  20:13
  酒折
  火车站
  20:13
  20:44
 2. 2
  18:25 - 20:58
  2h 33min JPY 2,360 IC JPY 2,357 1 换乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  火车站
  timetable 时刻表
  18:25
  18:30
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  18:30
  18:35
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  18:35
  20:33
  山梨学院大学
  公交车站
  20:33
  20:58
 3. 3
  18:07 - 20:58
  2h 51min JPY 2,360 IC JPY 2,357 1 换乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  火车站
  timetable 时刻表
  18:07
  18:16
  新宿
  火车站
  甲州街道改札口
  18:16
  18:21
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  18:35
  20:33
  山梨学院大学
  公交车站
  20:33
  20:58
 4. 4
  18:37 - 21:51
  3h 14min JPY 1,870 IC JPY 1,866 3 换乘
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  火车站
  timetable 时刻表
  18:37
  18:46
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  18:52
  19:32
  北野(东京都)
  北野(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  19:34
  19:44
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  19:48
  21:20
  酒折
  火车站
  21:20
  21:51
 5. 5
  18:06 - 19:45
  1h 39min JPY 44,970
  cancel cancel
  อิเคะบุคุโระ
  18:06
  19:45
zoom bar parts