โออิตะ → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

出发时间:
08:42 09/25, 2021
cancel
 1. 1
  08:42 - 15:49
  7h 7min JPY 64,410 3 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:42
  10:49
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  10:59
  11:05
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:50
  14:10
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:30
  15:41
  南小樽
  火车站
  15:41
  15:49
 2. 2
  08:42 - 15:49
  7h 7min JPY 64,410 3 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:42
  10:49
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  11:14
  11:19
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:50
  14:10
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:30
  15:41
  南小樽
  火车站
  15:41
  15:49
 3. 3
  11:10 - 18:21
  7h 11min JPY 64,410 3 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:10
  13:28
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  13:35
  13:40
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:20
  16:35
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  16:54
  18:13
  南小樽
  火车站
  18:13
  18:21
 4. 4
  11:17 - 20:19
  9h 2min JPY 73,160 4 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  府内中央口〔北口〕
  11:17
  11:22
  要町
  要町[大分駅高速バスのりば]
  公交车站
  11:22
  13:46
  西铁高速巴士中心
  西鉄天神高速バスターミナル
  公交车站
  13:46
  13:58
  天神
  火车站
  6号口
  timetable 时刻表
  13:59
  14:10
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:45
  16:05
  中部国际机场
  中部国際空港
  机场
  timetable 时刻表
  17:00
  18:40
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  18:54
  20:11
  南小樽
  火车站
  20:11
  20:19
 5. 5
  08:42 - 14:13
  29h 31min JPY 593,190
  cancel cancel
  โออิตะ
  08:42
  14:13
zoom bar parts