โออิตะ → ซึทาญ่า

出发时间:
23:16 01/20, 2022
cancel
 1. 1
  05:18 - 13:23
  8h 5min JPY 21,700 2 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:18
  06:46
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:55
  09:58
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  10:48
  13:10
  高山
  火车站
  东口
  13:10
  13:23
 2. 2
  05:18 - 13:30
  8h 12min JPY 22,050 2 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:18
  06:46
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:55
  09:58
  名古屋
  火车站
  太閤通口
  09:58
  10:06
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公交车站
  10:45
  13:20
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  13:20
  13:30
 3. 3
  05:18 - 13:44
  8h 26min JPY 22,150 3 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:18
  06:46
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:55
  09:58
  名古屋
  火车站
  太閤通口
  09:58
  10:06
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公交车站
  10:45
  13:20
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  13:20
  13:24
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  5番のりば
  13:40
  13:43
  古町并口
  古い町並口
  公交车站
  13:43
  13:44
 4. 4
  07:16 - 14:40
  7h 24min JPY 32,240 4 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:16
  07:55
  杵筑
  杵築
  火车站
  07:55
  07:58
  杵筑站前
  杵築駅前
  公交车站
  08:05
  08:47
  大分空港(バス)
  公交车站
  08:47
  08:48
  大分机场
  大分空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:30
  10:35
  中部国际机场
  中部国際空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:17
  直达列车
  继续坐同一列车
  名铁名古屋
  名鉄名古屋
  火车站
  12:24
  名铁岐阜
  名鉄岐阜
  火车站
  12:24
  12:28
  名铁岐阜巴士总站
  名鉄岐阜バスターミナル
  公交车站
  Aのりば
  12:30
  14:30
  高山浓飞巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公交车站
  14:30
  14:40
 5. 5
  23:16 - 10:22
  11h 6min JPY 336,450
  cancel cancel
  โออิตะ
  23:16
  10:22
zoom bar parts