โออิตะ → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

出发时间:
23:37 01/21, 2022
cancel
 1. 1
  05:56 - 11:20
  5h 24min JPY 36,260 IC JPY 36,245 4 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:56
  06:17
  杵筑
  杵築
  火车站
  06:17
  06:20
  杵筑站前
  杵築駅前
  公交车站
  06:40
  07:22
  大分空港(バス)
  公交车站
  07:22
  07:23
  大分机场
  大分空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:40
  10:05
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  10:10
  10:20
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:22
  直达列车
  继续坐同一列车
  品川
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  泉岳寺
  火车站
  10:42
  三田(东京都)
  三田(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:51
  11:08
  白山(东京都)
  白山(東京都)
  火车站
  A1口
  11:08
  11:20
 2. 2
  05:34 - 11:20
  5h 46min JPY 35,630 IC JPY 35,615 4 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:34
  06:09
  杵筑
  杵築
  火车站
  06:09
  06:12
  杵筑站前
  杵築駅前
  公交车站
  06:40
  07:22
  大分空港(バス)
  公交车站
  07:22
  07:23
  大分机场
  大分空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:40
  10:05
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  10:10
  10:20
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:22
  直达列车
  继续坐同一列车
  品川
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  泉岳寺
  火车站
  10:42
  三田(东京都)
  三田(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:51
  11:08
  白山(东京都)
  白山(東京都)
  火车站
  A1口
  11:08
  11:20
 3. 3
  05:34 - 11:34
  6h 0min JPY 35,850 IC JPY 35,836 5 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:34
  06:09
  杵筑
  杵築
  火车站
  06:09
  06:12
  杵筑站前
  杵築駅前
  公交车站
  06:40
  07:22
  大分空港(バス)
  公交车站
  07:22
  07:23
  大分机场
  大分空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:40
  10:05
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  10:10
  10:20
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:22
  10:36
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  10:42
  11:16
  大冢(东京都)
  大塚(東京都)
  火车站
  南口
  11:16
  11:20
  大冢站
  大塚駅前(東京都)
  公交车站
  11:22
  11:32
  白山二丁目
  白山二丁目(東京都)
  公交车站
  11:32
  11:34
 4. 4
  05:18 - 12:11
  6h 53min JPY 24,620 IC JPY 24,618 3 换乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:18
  06:46
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  06:55
  11:36
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  11:47
  11:58
  茗荷谷
  火车站
  1号口
  11:58
  12:01
  茗荷谷站(B-guru)
  茗荷谷駅〔Bーぐる〕
  公交车站
  12:04
  12:10
  共同印刷
  公交车站
  12:10
  12:11
 5. 5
  23:37 - 12:59
  13h 22min JPY 406,660
  cancel cancel
zoom bar parts