โอซากะ → ร้านน้ำแข็งไส คาวางุจิ

出发时间:
13:10 09/19, 2020
cancel
 1. 1
  13:25 - 16:44
  3h 19min JPY 9,830 4 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:25
  13:29
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  13:39
  14:28
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  14:31
  14:50
  丰桥
  豊橋
  火车站
  东口
  14:50
  15:00
  新丰桥
  新豊橋
  火车站
  timetable 时刻表
  15:00
  15:35
  三河田原
  火车站
  15:35
  15:38
  田原站前
  田原駅前
  公交车站
  15:50
  16:41
  恋路ヶ浜
  公交车站
  16:41
  16:44
 2. 2
  13:54 - 17:36
  3h 42min JPY 5,400 2 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:54
  14:10
  鹤桥
  鶴橋
  火车站
  timetable 时刻表
  14:16
  直达列车
  继续坐同一列车
  伊势中川
  伊勢中川
  火车站
  16:09
  鸟羽
  鳥羽
  火车站
  16:09
  16:24
  鸟羽港
  鳥羽港
  港口
  16:30
  17:25
  伊良湖港
  港口
  17:27
  17:36
 3. 3
  13:34 - 17:36
  4h 2min JPY 5,550 2 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  御堂筋南口
  13:34
  13:44
  东梅田
  東梅田
  火车站
  1号口
  timetable 时刻表
  13:47
  13:58
  谷町九丁目
  火车站
  7号口
  13:58
  14:09
  大阪上本町
  火车站
  出口7
  timetable 时刻表
  14:13
  直达列车
  继续坐同一列车
  鹤桥
  鶴橋
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  伊势中川
  伊勢中川
  火车站
  16:09
  鸟羽
  鳥羽
  火车站
  16:09
  16:24
  鸟羽港
  鳥羽港
  港口
  16:30
  17:25
  伊良湖港
  港口
  17:27
  17:36
 4. 4
  13:29 - 17:36
  4h 7min JPY 5,520 3 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  13:29
  直达列车
  继续坐同一列车
  京桥(大阪府)
  京橋(大阪府)
  火车站
  13:45
  鹤桥
  鶴橋
  火车站
  timetable 时刻表
  13:53
  直达列车
  继续坐同一列车
  伊势中川
  伊勢中川
  火车站
  15:48
  鸟羽
  鳥羽
  火车站
  timetable 时刻表
  15:58
  16:00
  中之乡
  中之郷
  火车站
  16:00
  16:03
  鸟羽港
  鳥羽港
  港口
  16:30
  17:25
  伊良湖港
  港口
  17:27
  17:36
 5. 5
  13:10 - 17:18
  4h 8min JPY 97,060
  cancel cancel
  โอซากะ
  13:10
  17:18
zoom bar parts