โอซากะ → Saratoku Ryokan

出发时间:
19:40 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  19:40 - 03:43
  8h 3min JPY 1,730 1 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  御堂筋南口
  19:40
  19:44
  梅田(大阪Metro地铁)
  梅田(Osaka Metro)
  火车站
  8号口
  timetable 时刻表
  19:47
  20:04
  天王寺
  火车站
  20:04
  20:10
  大阪阿部野桥
  大阪阿部野橋
  火车站
  timetable 时刻表
  20:10
  21:12
  下市口
  火车站
  21:12
  03:43
 2. 2
  19:54 - 04:04
  8h 10min JPY 1,130 2 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  19:54
  20:11
  天王寺
  火车站
  20:11
  20:20
  大阪阿部野桥
  大阪阿部野橋
  火车站
  timetable 时刻表
  20:20
  20:59
  橿原神宫前
  橿原神宮前
  火车站
  timetable 时刻表
  21:00
  21:33
  下市口
  火车站
  21:33
  04:04
 3. 3
  19:48 - 04:04
  8h 16min JPY 1,130 2 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  19:48
  20:10
  天王寺
  火车站
  20:10
  20:19
  大阪阿部野桥
  大阪阿部野橋
  火车站
  timetable 时刻表
  20:20
  20:59
  橿原神宫前
  橿原神宮前
  火车站
  timetable 时刻表
  21:00
  21:33
  下市口
  火车站
  21:33
  04:04
 4. 4
  19:48 - 04:04
  8h 16min JPY 1,050 3 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  19:48
  20:04
  鹤桥
  鶴橋
  火车站
  timetable 时刻表
  20:10
  20:40
  大和八木
  火车站
  timetable 时刻表
  20:44
  20:49
  橿原神宫前
  橿原神宮前
  火车站
  timetable 时刻表
  21:00
  21:33
  下市口
  火车站
  21:33
  04:04
 5. 5
  19:40 - 21:24
  1h 44min JPY 32,460
  cancel cancel
  โอซากะ
  19:40
  21:24
zoom bar parts