โอซากะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
02:01 11/28, 2020
cancel
 1. 1
  05:46 - 09:42
  3h 56min JPY 15,900 3 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:46
  05:49
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:00
  08:28
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  08:38
  08:41
  中洲川端
  火车站
  3号口
  08:41
  08:48
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  08:52
  09:38
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  09:38
  09:42
 2. 2
  05:46 - 10:05
  4h 19min JPY 15,060 5 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:46
  05:49
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:00
  08:11
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:26
  08:50
  折尾
  火车站
  timetable 时刻表
  09:00
  09:20
  直方
  火车站
  timetable 时刻表
  09:24
  09:39
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  09:39
  09:43
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  09:50
  10:01
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:01
  10:05
 3. 3
  05:52 - 10:16
  4h 24min JPY 26,190 2 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  中央南口
  05:52
  06:00
  大阪丸大廈
  大阪マルビル
  公交车站
  06:00
  06:30
  大阪国际机场(南候机楼)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公交车站
  06:30
  06:36
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  07:10
  08:35
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  08:40
  08:46
  福冈机场第一‧第二航站楼
  福岡空港国内線ターミナル南
  公交车站
  09:10
  09:59
  堀池
  公交车站
  09:59
  10:16
 4. 4
  05:46 - 10:20
  4h 34min JPY 15,060 3 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:46
  05:49
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  06:00
  08:11
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:52
  直达列车
  继续坐同一列车
  折尾
  火车站
  09:57
  新饭冢
  新飯塚
  火车站
  西口
  09:57
  10:01
  新饭冢站
  新飯塚駅
  公交车站
  10:05
  10:16
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:16
  10:20
 5. 5
  02:01 - 09:00
  6h 59min JPY 247,030
  cancel cancel
  โอซากะ
  02:01
  09:00
zoom bar parts