โอซากะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出发时间:
22:05 08/04, 2021
cancel
 1. 1
  05:24 - 11:53
  6h 29min JPY 35,490 2 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  御堂筋北口
  05:24
  05:30
  新阪急酒店
  新阪急ホテル
  公交车站
  05:30
  06:22
  关西机场(第2候机楼楼)
  関西空港〔第2ターミナルビル〕
  公交车站
  06:22
  06:27
  关西机场
  関西空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:00
  08:15
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:50
  09:25
  天草机场
  天草空港
  机场
  09:30
  11:53
 2. 2
  05:11 - 11:53
  6h 42min JPY 35,490 2 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  樱桥口
  05:11
  05:18
  Herbis大阪
  ハービス大阪
  公交车站
  05:18
  06:22
  关西机场(第2候机楼楼)
  関西空港〔第2ターミナルビル〕
  公交车站
  06:22
  06:27
  关西机场
  関西空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:00
  08:15
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:50
  09:25
  天草机场
  天草空港
  机场
  09:30
  11:53
 3. 3
  22:12 - 12:56
  14h 44min JPY 13,470 5 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  22:12
  22:52
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  西口
  22:52
  23:00
  神户三宫高架商店街前
  神戸三宮高架商店街前
  公交车站
  23:00
  06:00
  小仓站新干线口
  小倉駅新幹線口
  公交车站
  06:00
  06:10
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  新干线口
  timetable 时刻表
  06:13
  07:16
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  07:17
  09:08
  谏早
  諫早
  火车站
  东口
  09:08
  09:13
  谏早站前
  諫早駅前
  公交车站
  3番のりば
  09:15
  10:49
  口之津车库前
  口之津車庫前
  公交车站
  10:49
  10:52
  口之津港渡轮码头客运站
  口之津港FT
  港口
  12:00
  12:30
  鬼池港渡轮码头客运站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  12:32
  12:56
 4. 4
  22:10 - 12:56
  14h 46min JPY 13,470 5 换乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  22:10
  22:40
  元町(JR)
  元町〔JR〕
  火车站
  东口
  22:40
  22:46
  神户三宫高架商店街前
  神戸三宮高架商店街前
  公交车站
  23:00
  06:00
  小仓站新干线口
  小倉駅新幹線口
  公交车站
  06:00
  06:10
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  新干线口
  timetable 时刻表
  06:13
  07:16
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  07:17
  09:08
  谏早
  諫早
  火车站
  东口
  09:08
  09:13
  谏早站前
  諫早駅前
  公交车站
  3番のりば
  09:15
  10:49
  口之津车库前
  口之津車庫前
  公交车站
  10:49
  10:52
  口之津港渡轮码头客运站
  口之津港FT
  港口
  12:00
  12:30
  鬼池港渡轮码头客运站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  12:32
  12:56
 5. 5
  22:05 - 08:07
  10h 2min JPY 340,330
  cancel cancel
  โอซากะ
  22:05
  08:07
zoom bar parts