โอมิยะ (ไซตามะ) → ฟุกุจุยะ

出发时间:
07:44 01/19, 2022
cancel
 1. 1
  09:41 - 11:49
  2h 8min JPY 2,370 2 换乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:41
  09:57
  小山
  火车站
  timetable 时刻表
  10:11
  10:23
  栃木
  火车站
  北口
  10:23
  10:26
  栃木站
  栃木駅
  公交车站
  10:34
  11:44
  出流观音
  出流観音
  公交车站
  11:44
  11:49
 2. 2
  09:15 - 11:49
  2h 34min JPY 1,370 IC JPY 1,366 2 换乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:15
  10:04
  小山
  火车站
  timetable 时刻表
  10:11
  10:23
  栃木
  火车站
  北口
  10:23
  10:26
  栃木站
  栃木駅
  公交车站
  10:34
  11:44
  出流观音
  出流観音
  公交车站
  11:44
  11:49
 3. 3
  09:06 - 11:49
  2h 43min JPY 1,190 IC JPY 1,177 2 换乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:06
  09:34
  栗桥
  栗橋
  火车站
  timetable 时刻表
  09:38
  10:14
  栃木
  火车站
  北口
  10:14
  10:17
  栃木站
  栃木駅
  公交车站
  10:34
  11:44
  出流观音
  出流観音
  公交车站
  11:44
  11:49
 4. 4
  08:41 - 11:49
  3h 8min JPY 1,020 IC JPY 1,017 3 换乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:41
  09:03
  春日部
  火车站
  timetable 时刻表
  09:07
  直达列车
  继续坐同一列车
  东武动物公园
  東武動物公園
  火车站
  09:28
  南栗桥
  南栗橋
  火车站
  timetable 时刻表
  09:34
  10:14
  栃木
  火车站
  北口
  10:14
  10:17
  栃木站
  栃木駅
  公交车站
  10:34
  11:44
  出流观音
  出流観音
  公交车站
  11:44
  11:49
 5. 5
  07:44 - 09:17
  1h 33min JPY 34,870
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  07:44
  09:17
zoom bar parts