โอมิยะ (ไซตามะ) → ฮาชิโมโตะยะ

出发时间:
17:16 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  17:59 - 23:36
  5h 37min JPY 13,590 3 换乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  17:59
  18:24
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  18:33
  20:14
  名古屋
  火车站
  广小路口
  20:14
  20:28
  近铁名古屋
  近鉄名古屋
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  20:30
  21:56
  名张
  名張
  火车站
  timetable 时刻表
  21:58
  22:04
  三本松(奈良县)
  三本松(奈良県)
  火车站
  22:04
  23:36
 2. 2
  17:52 - 23:36
  5h 44min JPY 12,500 3 换乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  17:52
  18:25
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  18:33
  20:14
  名古屋
  火车站
  广小路口
  20:14
  20:28
  近铁名古屋
  近鉄名古屋
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  20:30
  21:56
  名张
  名張
  火车站
  timetable 时刻表
  21:58
  22:04
  三本松(奈良县)
  三本松(奈良県)
  火车站
  22:04
  23:36
 3. 3
  17:31 - 23:36
  6h 5min JPY 12,500 3 换乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  17:31
  18:04
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  18:12
  19:48
  名古屋
  火车站
  广小路口
  19:48
  20:02
  近铁名古屋
  近鉄名古屋
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  20:02
  21:03
  伊势中川
  伊勢中川
  火车站
  timetable 时刻表
  21:13
  22:04
  三本松(奈良县)
  三本松(奈良県)
  火车站
  22:04
  23:36
 4. 4
  17:26 - 23:36
  6h 10min JPY 12,500 3 换乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  17:26
  18:17
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  18:33
  20:14
  名古屋
  火车站
  广小路口
  20:14
  20:28
  近铁名古屋
  近鉄名古屋
  火车站
  北口
  timetable 时刻表
  20:30
  21:56
  名张
  名張
  火车站
  timetable 时刻表
  21:58
  22:04
  三本松(奈良县)
  三本松(奈良県)
  火车站
  22:04
  23:36
 5. 5
  17:16 - 23:38
  6h 22min JPY 197,900
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  17:16
  23:38
zoom bar parts