คุระชิกิ → หอชมวิวฮามะนาสุ

出发时间:
12:48 09/24, 2021
cancel
 1. 1
  13:53 - 21:28
  7h 35min JPY 45,720 7 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  13:53
  14:11
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  14:23
  15:07
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  15:18
  直达列车
  继续坐同一列车
  江坂
  火车站
  15:33
  千里中央(北大阪急行电铁)
  千里中央(北大阪急行電鉄)
  火车站
  15:33
  15:41
  千里中央(大阪单轨铁路)
  千里中央(大阪モノレール)
  火车站
  timetable 时刻表
  15:46
  15:59
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  16:35
  17:50
  秋田机场
  秋田空港
  机场
  17:55
  17:58
  秋田空港(バス)
  公交车站
  18:05
  18:45
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  18:45
  18:53
  秋田
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  19:23
  20:20
  东能代
  東能代
  火车站
  timetable 时刻表
  20:41
  20:46
  能代
  火车站
  20:46
  21:28
 2. 2
  13:31 - 21:28
  7h 57min JPY 45,570 6 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  13:31
  13:48
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  13:58
  14:43
  新大阪
  火车站
  中央口
  14:43
  14:53
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公交车站
  1番のりば
  15:10
  15:40
  大阪国际机场(北候机楼)
  大阪国際空港〔北ターミナル〕
  公交车站
  15:40
  15:45
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  16:35
  17:50
  秋田机场
  秋田空港
  机场
  17:55
  17:58
  秋田空港(バス)
  公交车站
  18:05
  18:45
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  18:45
  18:53
  秋田
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  19:23
  20:20
  东能代
  東能代
  火车站
  timetable 时刻表
  20:41
  20:46
  能代
  火车站
  20:46
  21:28
 3. 3
  13:31 - 21:28
  7h 57min JPY 45,570 6 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  13:31
  13:48
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  13:58
  14:43
  新大阪
  火车站
  中央口
  14:43
  14:53
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公交车站
  1番のりば
  15:10
  15:35
  大阪国际机场(南候机楼)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公交车站
  15:35
  15:41
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  16:35
  17:50
  秋田机场
  秋田空港
  机场
  17:55
  17:58
  秋田空港(バス)
  公交车站
  18:05
  18:45
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  18:45
  18:53
  秋田
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  19:23
  20:20
  东能代
  東能代
  火车站
  timetable 时刻表
  20:41
  20:46
  能代
  火车站
  20:46
  21:28
 4. 4
  13:05 - 21:28
  8h 23min JPY 45,720 7 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  13:05
  13:22
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  13:37
  14:28
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  14:38
  直达列车
  继续坐同一列车
  江坂
  火车站
  14:53
  千里中央(北大阪急行电铁)
  千里中央(北大阪急行電鉄)
  火车站
  14:53
  15:01
  千里中央(大阪单轨铁路)
  千里中央(大阪モノレール)
  火车站
  timetable 时刻表
  15:06
  15:19
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  16:35
  17:50
  秋田机场
  秋田空港
  机场
  17:55
  17:58
  秋田空港(バス)
  公交车站
  18:05
  18:45
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公交车站
  18:45
  18:53
  秋田
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  19:23
  20:20
  东能代
  東能代
  火车站
  timetable 时刻表
  20:41
  20:46
  能代
  火车站
  20:46
  21:28
 5. 5
  12:48 - 02:30
  13h 42min JPY 361,260
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  12:48
  02:30
zoom bar parts