คุระชิกิ → ฟุกุอิโคจูรถแท็กซี่ที่ใช้ร่วมกัน

出发时间:
14:29 01/22, 2022
cancel
 1. 1
  15:29 - 18:48
  3h 19min JPY 11,150 3 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  15:29
  15:40
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  15:53
  16:38
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  16:46
  18:31
  福井(福井县)
  福井(福井県)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:39
  18:43
  福井口
  火车站
  18:43
  18:48
 2. 2
  15:14 - 18:48
  3h 34min JPY 10,390 3 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  15:14
  15:32
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  15:53
  16:38
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  16:46
  18:31
  福井(福井县)
  福井(福井県)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:39
  18:43
  福井口
  火车站
  18:43
  18:48
 3. 3
  15:01 - 18:48
  3h 47min JPY 11,090 3 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  15:01
  15:19
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  15:33
  16:38
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  17:09
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  18:31
  福井(福井县)
  福井(福井県)
  火车站
  timetable 时刻表
  18:39
  18:43
  福井口
  火车站
  18:43
  18:48
 4. 4
  14:45 - 20:30
  5h 45min JPY 8,620 3 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  14:45
  直达列车
  继续坐同一列车
  冈山
  岡山
  火车站
  16:16
  相生(兵库县)
  相生(兵庫県)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:18
  18:14
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  18:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  20:06
  福井(福井县)
  福井(福井県)
  火车站
  timetable 时刻表
  20:25
  20:29
  福井口
  火车站
  20:29
  20:30
 5. 5
  14:29 - 19:11
  4h 42min JPY 127,240
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  14:29
  19:11
zoom bar parts