คุระชิกิ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出发时间:
00:12 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  05:30 - 09:35
  4h 5min JPY 9,500 4 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  05:30
  05:47
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:01
  07:04
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  07:33
  07:52
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  08:04
  08:36
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  08:36
  08:38
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  08:38
  08:54
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  08:54
  09:35
 2. 2
  06:54 - 10:39
  3h 45min JPY 9,520 4 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  06:54
  07:11
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  07:24
  08:13
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  08:18
  08:52
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  09:00
  09:24
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  09:24
  09:26
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  09:31
  09:47
  Woody Pal
  ウッディパル
  公交车站
  09:47
  10:39
 3. 3
  05:30 - 10:39
  5h 9min JPY 8,650 3 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  05:30
  05:47
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:18
  07:07
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  07:25
  直达列车
  继续坐同一列车
  米原
  火车站
  09:24
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  09:24
  09:26
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  09:31
  09:47
  Woody Pal
  ウッディパル
  公交车站
  09:47
  10:39
 4. 4
  05:30 - 11:41
  6h 11min JPY 8,630 3 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  05:30
  05:47
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:04
  06:40
  西明石
  火车站
  timetable 时刻表
  06:56
  直达列车
  继续坐同一列车
  米原
  火车站
  10:28
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  10:28
  10:30
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  10:45
  11:00
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  11:00
  11:41
 5. 5
  00:12 - 04:08
  3h 56min JPY 131,690
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  00:12
  04:08
zoom bar parts