คุระชิกิ → ฮามะโอสึ A-Qus

出发时间:
17:58 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  18:06 - 20:15
  2h 9min JPY 7,910 2 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  18:06
  18:19
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  18:33
  19:38
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  19:53
  20:02
  大津
  火车站
  北口
  20:02
  20:15
 2. 2
  17:58 - 20:15
  2h 17min JPY 7,910 2 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  17:58
  18:16
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  18:33
  19:38
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  19:53
  20:02
  大津
  火车站
  北口
  20:02
  20:15
 3. 3
  18:06 - 20:17
  2h 11min JPY 8,120 3 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  18:06
  18:19
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  18:33
  19:38
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  19:53
  20:02
  大津
  火车站
  北口
  20:02
  20:04
  大津站(滋贺县)
  大津駅(滋賀県)
  公交车站
  3番のりば
  20:10
  20:12
  滨町(滋贺县)
  浜町(滋賀県)
  公交车站
  20:12
  20:17
 4. 4
  18:06 - 20:23
  2h 17min JPY 7,040 2 换乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  火车站
  timetable 时刻表
  18:06
  18:19
  冈山
  岡山
  火车站
  timetable 时刻表
  18:33
  19:22
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  19:35
  20:10
  大津
  火车站
  北口
  20:10
  20:23
 5. 5
  17:58 - 20:49
  2h 51min JPY 78,350
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  倉敷
  17:58
  20:49
zoom bar parts