อาซากุสะ → โทยามะ

出发时间:
09:54 04/12, 2021
cancel
 1. 1
  10:02 - 12:31
  2h 29min JPY 12,920 IC JPY 12,918 2 换乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:02
  10:08
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  10:22
  10:40
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:47
  12:31
  โทยามะ
  火车站
 2. 2
  09:54 - 12:31
  2h 37min JPY 6,770 IC JPY 6,768 2 换乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  火车站
  timetable 时刻表
  09:54
  09:59
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  10:06
  10:32
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  10:47
  12:31
  โทยามะ
  火车站
 3. 3
  10:20 - 13:15
  2h 55min JPY 12,390 IC JPY 12,388 1 换乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:20
  10:25
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  10:38
  13:15
  โทยามะ
  火车站
 4. 4
  09:54 - 15:33
  5h 39min JPY 131,270
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  09:54
  15:33
zoom bar parts