อาซากุสะ → คินเท็ตสึนาระ

出发时间:
11:02 04/19, 2021
cancel
 1. 1
  11:04 - 14:50
  3h 46min JPY 14,380 IC JPY 14,368 3 换乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:04
  直达列车
  继续坐同一列车
  泉岳寺
  火车站
  11:27
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  11:37
  13:44
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  14:10
  14:40
  大和西大寺
  火车站
  timetable 时刻表
  14:45
  14:50
 2. 2
  11:04 - 14:53
  3h 49min JPY 14,640 IC JPY 14,628 2 换乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:04
  直达列车
  继续坐同一列车
  泉岳寺
  火车站
  11:27
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  11:37
  13:44
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  13:57
  直达列车
  继续坐同一列车
  竹田(京都府)
  竹田(京都府)
  火车站
  14:53
 3. 3
  11:24 - 14:55
  3h 31min JPY 14,380 IC JPY 14,368 2 换乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:24
  直达列车
  继续坐同一列车
  泉岳寺
  火车站
  11:47
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  11:59
  14:06
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  14:20
  14:55
 4. 4
  11:02 - 15:11
  4h 9min JPY 14,380 IC JPY 14,368 2 换乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  火车站
  timetable 时刻表
  11:02
  直达列车
  继续坐同一列车
  泉岳寺
  火车站
  11:22
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  11:40
  14:12
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  14:27
  15:11
 5. 5
  11:02 - 17:11
  6h 9min JPY 171,520
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  11:02
  17:11
zoom bar parts