อาซากุสะ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出发时间:
08:08 01/25, 2022
cancel
 1. 1
  08:11 - 12:56
  4h 45min JPY 13,140 IC JPY 13,128 4 换乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:11
  直达列车
  继续坐同一列车
  泉岳寺
  火车站
  08:35
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  08:46
  10:16
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  10:19
  10:47
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  11:01
  11:25
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  11:25
  11:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  11:45
  12:04
  Woody Pal
  ウッディパル
  公交车站
  12:04
  12:56
 2. 2
  09:09 - 13:58
  4h 49min JPY 13,120 IC JPY 13,108 3 换乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  火车站
  timetable 时刻表
  09:09
  直达列车
  继续坐同一列车
  泉岳寺
  火车站
  09:32
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  09:40
  11:47
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  12:01
  12:25
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  12:25
  12:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  13:01
  13:17
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  13:17
  13:58
 3. 3
  08:11 - 13:58
  5h 47min JPY 12,680 IC JPY 12,668 5 换乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:11
  直达列车
  继续坐同一列车
  泉岳寺
  火车站
  08:35
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  08:46
  10:16
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  10:30
  11:02
  大垣
  火车站
  timetable 时刻表
  11:12
  11:47
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  12:01
  12:25
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  12:25
  12:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  13:01
  13:17
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  13:17
  13:58
 4. 4
  08:10 - 13:58
  5h 48min JPY 12,430 IC JPY 12,428 6 换乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  火车站
  timetable 时刻表
  08:10
  08:21
  神田(东京都)
  神田(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:25
  08:27
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  08:39
  10:16
  名古屋
  火车站
  timetable 时刻表
  10:30
  11:02
  大垣
  火车站
  timetable 时刻表
  11:12
  11:47
  米原
  火车站
  timetable 时刻表
  12:01
  12:25
  木之本
  木ノ本
  火车站
  东口
  12:25
  12:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公交车站
  13:01
  13:17
  川合[金居原线]
  川合[金居原線]
  公交车站
  13:17
  13:58
 5. 5
  08:08 - 13:33
  5h 25min JPY 165,230
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  08:08
  13:33
zoom bar parts