เซ็นได → โอะเปกุดูตโตคุริปปุอิออนมอลล์อิทามิโคยะ

出发时间:
06:00 11/27, 2020
cancel
 1. 1
  06:44 - 10:12
  3h 28min JPY 35,680 IC JPY 35,681 3 换乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  火车站
  timetable 时刻表
  06:44
  直达列车
  继续坐同一列车
  名取
  火车站
  07:09
  仙台机场
  仙台空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:35
  09:00
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  09:05
  09:10
  大阪国际机场(中央街区)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  公交车站
  7番乗り場
  09:34
  09:49
  阪急伊丹
  公交车站
  9番乗り場
  09:49
  09:52
  阪急伊丹
  公交车站
  3番乗り場
  09:56
  10:09
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公交车站
  10:09
  10:12
 2. 2
  06:44 - 10:15
  3h 31min JPY 35,680 IC JPY 35,681 3 换乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  火车站
  timetable 时刻表
  06:44
  直达列车
  继续坐同一列车
  名取
  火车站
  07:09
  仙台机场
  仙台空港
  机场
  timetable 时刻表
  07:35
  09:00
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  09:05
  09:10
  大阪国际机场(中央街区)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  公交车站
  7番乗り場
  09:34
  09:49
  阪急伊丹
  公交车站
  9番乗り場
  09:49
  09:52
  阪急伊丹
  公交车站
  4番乗り場
  09:58
  10:12
  大樋桥
  大樋橋
  公交车站
  10:12
  10:15
 3. 3
  08:18 - 11:30
  3h 12min JPY 35,680 IC JPY 35,681 3 换乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  火车站
  timetable 时刻表
  08:18
  直达列车
  继续坐同一列车
  名取
  火车站
  08:46
  仙台机场
  仙台空港
  机场
  timetable 时刻表
  09:15
  10:40
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  10:45
  10:50
  大阪国际机场(中央街区)
  大阪国際空港〔中央ブロック〕
  公交车站
  7番乗り場
  10:54
  11:09
  阪急伊丹
  公交车站
  9番乗り場
  11:09
  11:12
  阪急伊丹
  公交车站
  3番乗り場
  11:14
  11:27
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公交车站
  11:27
  11:30
 4. 4
  06:36 - 11:46
  5h 10min JPY 17,060 4 换乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  火车站
  timetable 时刻表
  06:36
  08:07
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  08:18
  10:45
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  10:53
  11:07
  尼崎(东海道本线)
  尼崎〔JR〕
  火车站
  timetable 时刻表
  11:08
  11:10
  立花
  火车站
  北口
  11:10
  11:14
  JR立花(上)
  JR立花〔上〕
  公交车站
  1のりば
  11:21
  11:43
  池尻(伊丹市)
  池尻(伊丹市)
  公交车站
  11:43
  11:46
 5. 5
  06:00 - 16:03
  10h 3min JPY 266,020
  cancel cancel
zoom bar parts