อาโอโมริ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

出发时间:
03:23 11/28, 2020
cancel
 1. 1
  05:41 - 10:20
  4h 39min JPY 14,190 2 换乘
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:41
  05:45
  新青森
  火车站
  timetable 时刻表
  06:17
  08:59
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:09
  10:08
  上田
  火车站
  温泉口
  10:08
  10:20
 2. 2
  05:41 - 10:39
  4h 58min JPY 14,530 3 换乘
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:41
  05:49
  津轻新城
  津軽新城
  火车站
  05:49
  05:52
  新城站前(青森县)
  新城駅前(青森県)
  公交车站
  06:03
  06:09
  新青森站南口
  新青森駅南口
  公交车站
  06:09
  06:17
  新青森
  火车站
  南口
  timetable 时刻表
  06:17
  08:59
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:29
  10:27
  上田
  火车站
  温泉口
  10:27
  10:39
 3. 3
  05:41 - 11:03
  5h 22min JPY 14,390 3 换乘
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:41
  05:45
  新青森
  火车站
  timetable 时刻表
  06:17
  08:59
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:29
  10:27
  上田
  火车站
  お城口
  10:27
  10:31
  上田站前
  上田駅前
  公交车站
  4番のりば
  11:00
  11:03
  Ario上田前
  アリオ上田前
  公交车站
  11:03
  11:03
 4. 4
  03:23 - 12:27
  9h 4min JPY 308,790
  cancel cancel
  อาโอโมริ
  03:23
  12:27
zoom bar parts