คาโกชิม่าชูโอ → อาคารหลักพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุ

出发时间:
04:52 10/16, 2021
cancel
 1. 1
  08:02 - 14:49
  6h 47min JPY 69,370 3 换乘
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  火车站
  timetable 时刻表
  08:02
  09:41
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  09:50
  09:55
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  10:50
  13:05
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:30
  14:41
  南小樽
  火车站
  14:41
  14:49
 2. 2
  07:34 - 14:49
  7h 15min JPY 79,300 3 换乘
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  火车站
  桜島口(東口)
  07:34
  07:40
  鹿儿岛中央站
  鹿児島中央駅
  公交车站
  東21番のりば
  07:40
  08:20
  鹿児島空港(バス)
  公交车站
  降車専用
  08:20
  08:23
  鹿儿岛机场
  鹿児島空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:55
  10:05
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  11:20
  13:00
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:30
  14:41
  南小樽
  火车站
  14:41
  14:49
 3. 3
  06:14 - 14:49
  8h 35min JPY 79,300 3 换乘
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  火车站
  桜島口(東口)
  06:14
  06:20
  鹿儿岛中央站
  鹿児島中央駅
  公交车站
  東21番のりば
  06:20
  06:58
  鹿児島空港(バス)
  公交车站
  降車専用
  06:58
  07:01
  鹿儿岛机场
  鹿児島空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:55
  10:05
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  11:20
  13:00
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:30
  14:41
  南小樽
  火车站
  14:41
  14:49
 4. 4
  08:34 - 15:25
  6h 51min JPY 80,700 3 换乘
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  火车站
  桜島口(東口)
  08:34
  08:40
  鹿儿岛中央站
  鹿児島中央駅
  公交车站
  東21番のりば
  08:40
  09:20
  鹿児島空港(バス)
  公交车站
  降車専用
  09:20
  09:23
  鹿儿岛机场
  鹿児島空港
  机场
  timetable 时刻表
  10:00
  11:15
  中部国际机场
  中部国際空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:50
  13:35
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:06
  15:17
  南小樽
  火车站
  15:17
  15:25
 5. 5
  04:52 - 12:39
  31h 47min JPY 792,410
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  04:52
  12:39
zoom bar parts