คาโกชิม่าชูโอ → ฮาชิโมโตะยะ

出发时间:
09:04 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  10:09 - 15:16
  5h 7min JPY 35,970 5 换乘
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  火车站
  桜島口(東口)
  10:09
  10:15
  鹿儿岛中央站
  鹿児島中央駅
  公交车站
  東21番のりば
  10:15
  10:55
  鹿児島空港(バス)
  公交车站
  降車専用
  10:55
  10:58
  鹿儿岛机场
  鹿児島空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:30
  12:40
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  12:45
  12:51
  大阪(伊丹)机场
  大阪〔伊丹〕空港
  公交车站
  9番のりば
  13:00
  13:25
  Herbis大阪
  ハービス大阪
  公交车站
  13:25
  13:32
  大阪
  火车站
  樱桥口
  timetable 时刻表
  13:34
  13:50
  鹤桥
  鶴橋
  火车站
  timetable 时刻表
  13:55
  14:53
  室生口大野
  火车站
  14:53
  14:56
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公交车站
  15:00
  15:14
  室生寺
  公交车站
  15:14
  15:16
 2. 2
  09:24 - 15:16
  5h 52min JPY 35,970 5 换乘
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  火车站
  桜島口(東口)
  09:24
  09:30
  鹿儿岛中央站
  鹿児島中央駅
  公交车站
  東21番のりば
  09:30
  10:10
  鹿児島空港(バス)
  公交车站
  降車専用
  10:10
  10:13
  鹿儿岛机场
  鹿児島空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:00
  12:05
  大阪机场
  大阪空港[伊丹]
  机场
  timetable 时刻表
  12:23
  12:58
  大日
  火车站
  timetable 时刻表
  13:05
  13:34
  谷町九丁目
  火车站
  7号口
  13:34
  13:44
  大阪上本町
  火车站
  地上检票口
  timetable 时刻表
  13:52
  14:53
  室生口大野
  火车站
  14:53
  14:56
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公交车站
  15:00
  15:14
  室生寺
  公交车站
  15:14
  15:16
 3. 3
  09:35 - 16:06
  6h 31min JPY 23,120 4 换乘
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  火车站
  timetable 时刻表
  09:35
  13:38
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  13:46
  13:50
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  13:54
  14:10
  鹤桥
  鶴橋
  火车站
  timetable 时刻表
  14:14
  15:11
  室生口大野
  火车站
  15:11
  15:14
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公交车站
  15:50
  16:04
  室生寺
  公交车站
  16:04
  16:06
 4. 4
  09:35 - 16:06
  6h 31min JPY 23,400 4 换乘
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  火车站
  timetable 时刻表
  09:35
  13:38
  新大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  13:48
  14:03
  难波(大阪Metro地铁)
  なんば〔Osaka Metro〕
  火车站
  timetable 时刻表
  14:17
  14:23
  鹤桥
  鶴橋
  火车站
  timetable 时刻表
  14:30
  15:30
  室生口大野
  火车站
  15:30
  15:33
  室生口大野站
  室生口大野駅
  公交车站
  15:50
  16:04
  室生寺
  公交车站
  16:04
  16:06
 5. 5
  09:04 - 20:16
  11h 12min JPY 286,140
  cancel cancel
  คาโกชิม่าชูโอ
  鹿児島中央
  09:04
  20:16
zoom bar parts