โมริโอกะ → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

出发时间:
08:52 07/26, 2021
cancel
 1. 1
  09:50 - 19:55
  10h 5min JPY 44,950 IC JPY 44,950 5 换乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  火车站
  timetable 时刻表
  09:50
  10:29
  仙台
  火车站
  timetable 时刻表
  10:50
  直达列车
  继续坐同一列车
  名取
  火车站
  11:17
  仙台机场
  仙台空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:50
  13:05
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:30
  14:09
  札幌
  火车站
  东大街南口
  14:09
  14:15
  札幌站前巴士總站
  札幌駅前バスターミナル
  公交车站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  纹别候机楼
  紋別ターミナル
  公交车站
  19:35
  19:42
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公交车站
  19:42
  19:55
 2. 2
  09:50 - 19:55
  10h 5min JPY 44,950 IC JPY 44,950 5 换乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  火车站
  timetable 时刻表
  09:50
  10:29
  仙台
  火车站
  timetable 时刻表
  11:10
  直达列车
  继续坐同一列车
  名取
  火车站
  11:27
  仙台机场
  仙台空港
  机场
  timetable 时刻表
  12:25
  13:40
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:54
  14:31
  札幌
  火车站
  东大街南口
  14:31
  14:37
  札幌站前巴士總站
  札幌駅前バスターミナル
  公交车站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  纹别候机楼
  紋別ターミナル
  公交车站
  19:35
  19:42
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公交车站
  19:42
  19:55
 3. 3
  09:50 - 19:55
  10h 5min JPY 48,500 IC JPY 48,500 5 换乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  火车站
  timetable 时刻表
  09:50
  10:29
  仙台
  火车站
  timetable 时刻表
  10:50
  直达列车
  继续坐同一列车
  名取
  火车站
  11:17
  仙台机场
  仙台空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:50
  13:05
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  13:10
  13:20
  新千岁机场(机场巴士‧国内线JAL前)
  新千歳空港〔空港連絡バス・国内線JAL前〕
  公交车站
  14番のりば
  13:27
  14:39
  札幌站前
  札幌駅前
  公交车站
  14:39
  14:42
  札幌站前巴士總站
  札幌駅前バスターミナル
  公交车站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  纹别候机楼
  紋別ターミナル
  公交车站
  19:35
  19:42
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公交车站
  19:42
  19:55
 4. 4
  09:50 - 19:55
  10h 5min JPY 44,870 5 换乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  火车站
  timetable 时刻表
  09:50
  10:29
  仙台
  火车站
  timetable 时刻表
  10:50
  直达列车
  继续坐同一列车
  名取
  火车站
  11:17
  仙台机场
  仙台空港
  机场
  timetable 时刻表
  12:25
  13:40
  新千岁机场
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  13:54
  14:31
  札幌
  火车站
  东大街南口
  14:31
  14:37
  札幌站前巴士總站
  札幌駅前バスターミナル
  公交车站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  纹别候机楼
  紋別ターミナル
  公交车站
  19:20
  19:28
  纹别高校
  紋別高校
  公交车站
  19:28
  19:55
 5. 5
  08:52 - 23:24
  14h 32min JPY 272,610
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  08:52
  23:24
zoom bar parts