โมริโอกะ → พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองอุเอดะ

出发时间:
03:20 11/28, 2020
cancel
 1. 1
  07:10 - 10:20
  3h 10min JPY 12,650 1 换乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  火车站
  timetable 时刻表
  07:10
  08:59
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:09
  10:08
  上田
  火车站
  温泉口
  10:08
  10:20
 2. 2
  06:10 - 10:20
  4h 10min JPY 12,650 1 换乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  火车站
  timetable 时刻表
  06:10
  08:30
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:09
  10:08
  上田
  火车站
  温泉口
  10:08
  10:20
 3. 3
  07:36 - 10:39
  3h 3min JPY 12,650 1 换乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  火车站
  timetable 时刻表
  07:36
  09:24
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:29
  10:27
  上田
  火车站
  温泉口
  10:27
  10:39
 4. 4
  07:36 - 11:03
  3h 27min JPY 12,850 2 换乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  火车站
  timetable 时刻表
  07:36
  09:24
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:29
  10:27
  上田
  火车站
  お城口
  10:27
  10:31
  上田站前
  上田駅前
  公交车站
  4番のりば
  11:00
  11:03
  Ario上田前
  アリオ上田前
  公交车站
  11:03
  11:03
 5. 5
  03:20 - 10:25
  7h 5min JPY 234,540
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  03:20
  10:25
zoom bar parts