โมริโอกะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出发时间:
21:25 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  23:25 - 10:19
  10h 54min JPY 7,670 2 换乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  火车站
  西口
  23:25
  23:30
  盛冈站西口
  盛岡駅西口
  公交车站
  23:30
  06:50
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  06:50
  06:53
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  07:05
  09:15
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  09:15
  09:19
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  09:30
  10:15
  昇仙峡滝上
  公交车站
  10:15
  10:19
 2. 2
  23:06 - 10:19
  11h 13min JPY 12,960 IC JPY 12,960 4 换乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  火车站
  东口
  23:06
  23:10
  盛冈站前(东口)
  盛岡駅前〔東口〕
  公交车站
  1番のりば
  23:10
  06:05
  池袋站东口
  池袋駅東口
  公交车站
  06:05
  06:16
  池袋
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  06:18
  06:27
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  06:37
  07:41
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:42
  09:21
  甲府
  火车站
  南口
  09:21
  09:26
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  09:30
  10:15
  昇仙峡滝上
  公交车站
  10:15
  10:19
 3. 3
  23:06 - 10:57
  11h 51min JPY 12,960 IC JPY 12,960 3 换乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  火车站
  东口
  23:06
  23:10
  盛冈站前(东口)
  盛岡駅前〔東口〕
  公交车站
  1番のりば
  23:10
  06:35
  东京站
  東京駅〔日本橋口〕
  公交车站
  06:35
  06:46
  东京
  東京
  火车站
  日本桥口
  timetable 时刻表
  06:48
  07:59
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:01
  09:46
  甲府
  火车站
  南口
  09:46
  09:51
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  10:15
  10:53
  昇仙峡滝上
  公交车站
  10:53
  10:57
 4. 4
  07:37 - 13:02
  5h 25min JPY 17,430 3 换乘
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  火车站
  timetable 时刻表
  07:37
  09:24
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:35
  10:05
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  10:30
  12:05
  甲府
  火车站
  南口
  12:05
  12:10
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  4番のりば
  12:20
  12:58
  昇仙峡滝上
  公交车站
  12:58
  13:02
 5. 5
  21:25 - 05:08
  7h 43min JPY 209,960
  cancel cancel
  โมริโอกะ
  盛岡
  21:25
  05:08
zoom bar parts