มิโตะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出发时间:
02:50 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  05:36 - 09:51
  4h 15min JPY 8,910 4 换乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  05:36
  05:50
  友部
  火车站
  timetable 时刻表
  05:55
  06:56
  小山
  火车站
  timetable 时刻表
  07:13
  07:30
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:46
  09:31
  富山
  火车站
  正面口
  09:31
  09:39
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  8のりば
  09:40
  09:43
  总曲轮
  総曲輪
  公交车站
  2のりば
  09:43
  09:51
 2. 2
  04:58 - 09:51
  4h 53min JPY 7,910 3 换乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  04:58
  直达列车
  继续坐同一列车
  友部
  火车站
  06:14
  小山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:17
  07:07
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:46
  09:31
  富山
  火车站
  正面口
  09:31
  09:39
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  8のりば
  09:40
  09:43
  总曲轮
  総曲輪
  公交车站
  2のりば
  09:43
  09:51
 3. 3
  04:58 - 09:53
  4h 55min JPY 7,910 IC JPY 7,880 3 换乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  04:58
  直达列车
  继续坐同一列车
  友部
  火车站
  06:14
  小山
  火车站
  timetable 时刻表
  06:38
  07:29
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  07:46
  09:31
  富山
  火车站
  正面口
  09:31
  09:41
  富山站
  富山駅
  火车站
  timetable 时刻表
  09:41
  09:46
  丸之内(富山县)
  丸の内(富山県)
  火车站
  09:46
  09:53
 4. 4
  04:33 - 09:56
  5h 23min JPY 8,570 IC JPY 8,540 2 换乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  04:33
  06:27
  上野
  火车站
  timetable 时刻表
  07:26
  09:31
  富山
  火车站
  正面口
  09:31
  09:41
  富山站
  富山駅
  火车站
  timetable 时刻表
  09:44
  09:50
  诹访川原
  諏訪川原
  火车站
  09:50
  09:56
 5. 5
  02:50 - 08:35
  5h 45min JPY 200,190
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  02:50
  08:35
zoom bar parts