มิโตะ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

出发时间:
21:35 09/22, 2021
cancel
 1. 1
  22:40 - 07:37
  8h 57min JPY 4,010 IC JPY 4,010 7 换乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  22:40
  23:57
  我孙子(千叶县)
  我孫子(千葉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  00:02
  00:33
  日暮里
  火车站
  timetable 时刻表
  00:38
  00:51
  池袋
  火车站
  timetable 时刻表
  04:34
  04:43
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  04:54
  05:27
  立川
  火车站
  timetable 时刻表
  05:34
  06:04
  青梅
  火车站
  timetable 时刻表
  06:05
  06:21
  御岳
  御嶽
  火车站
  06:21
  07:04
  泷本
  滝本
  火车站
  timetable 时刻表
  07:30
  07:36
  御岳山
  火车站
  07:36
  07:37
 2. 2
  21:56 - 07:37
  9h 41min JPY 4,300 IC JPY 4,294 6 换乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  21:56
  23:38
  日暮里
  火车站
  timetable 时刻表
  23:44
  00:06
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  00:11
  00:46
  立川
  火车站
  timetable 时刻表
  04:47
  05:18
  青梅
  火车站
  timetable 时刻表
  05:19
  05:38
  御岳
  御嶽
  火车站
  05:38
  05:41
  御岳站
  御岳駅
  公交车站
  07:04
  07:14
  Cable Car下
  ケーブル下
  公交车站
  07:14
  07:21
  泷本
  滝本
  火车站
  timetable 时刻表
  07:30
  07:36
  御岳山
  火车站
  07:36
  07:37
 3. 3
  21:56 - 07:37
  9h 41min JPY 4,300 IC JPY 4,294 6 换乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  21:56
  23:38
  日暮里
  火车站
  timetable 时刻表
  23:44
  00:23
  川崎
  火车站
  timetable 时刻表
  04:49
  05:43
  立川
  火车站
  timetable 时刻表
  06:04
  06:34
  青梅
  火车站
  timetable 时刻表
  06:35
  06:51
  御岳
  御嶽
  火车站
  06:51
  06:54
  御岳站
  御岳駅
  公交车站
  07:04
  07:14
  Cable Car下
  ケーブル下
  公交车站
  07:14
  07:21
  泷本
  滝本
  火车站
  timetable 时刻表
  07:30
  07:36
  御岳山
  火车站
  07:36
  07:37
 4. 4
  21:56 - 07:37
  9h 41min JPY 3,720 IC JPY 3,715 6 换乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  火车站
  timetable 时刻表
  21:56
  23:38
  日暮里
  火车站
  timetable 时刻表
  23:44
  00:01
  高田马场
  高田馬場
  火车站
  timetable 时刻表
  00:18
  00:44
  小平
  火车站
  timetable 时刻表
  05:10
  05:30
  拜岛
  拝島
  火车站
  timetable 时刻表
  05:46
  06:04
  青梅
  火车站
  timetable 时刻表
  06:05
  06:21
  御岳
  御嶽
  火车站
  06:21
  07:04
  泷本
  滝本
  火车站
  timetable 时刻表
  07:30
  07:36
  御岳山
  火车站
  07:36
  07:37
 5. 5
  21:35 - 00:16
  2h 41min JPY 63,120
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  21:35
  00:16
zoom bar parts