สนามบินนาริตะ → ร้านค้าในสถานีอินุโบ

出发时间:
02:25 01/28, 2022
cancel
 1. 1
  05:39 - 08:31
  2h 52min JPY 1,790 IC JPY 1,778 2 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  机场
  05:39
  06:03
  机场第2候机楼(成田第2‧第3候机楼)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  火车站
  第2候机楼口
  timetable 时刻表
  06:06
  06:12
  京成成田
  火车站
  西口
  06:12
  06:20
  成田
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  06:40
  08:07
  铫子
  銚子
  火车站
  timetable 时刻表
  08:10
  08:30
  犬吠
  火车站
  08:30
  08:31
 2. 2
  05:23 - 08:31
  3h 8min JPY 1,790 IC JPY 1,778 2 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  机场
  05:23
  05:47
  机场第2候机楼(成田第2‧第3候机楼)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  火车站
  第2候机楼口
  timetable 时刻表
  05:50
  05:56
  京成成田
  火车站
  西口
  05:56
  06:04
  成田
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  06:40
  08:07
  铫子
  銚子
  火车站
  timetable 时刻表
  08:10
  08:30
  犬吠
  火车站
  08:30
  08:31
 3. 3
  05:23 - 08:31
  3h 8min JPY 1,790 IC JPY 1,778 3 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  机场
  05:23
  05:47
  机场第2候机楼(成田第2‧第3候机楼)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  火车站
  第2候机楼口
  timetable 时刻表
  05:50
  05:56
  京成成田
  火车站
  西口
  05:56
  06:04
  成田
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  06:07
  06:20
  佐仓
  佐倉
  火车站
  timetable 时刻表
  06:34
  08:01
  铫子
  銚子
  火车站
  timetable 时刻表
  08:10
  08:30
  犬吠
  火车站
  08:30
  08:31
 4. 4
  06:29 - 09:33
  3h 4min JPY 1,770 IC JPY 1,758 2 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  机场
  06:29
  06:53
  机场第2候机楼(成田第2‧第3候机楼)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  火车站
  第2候机楼口
  timetable 时刻表
  06:56
  07:03
  京成成田
  火车站
  西口
  07:03
  07:11
  成田
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  07:26
  08:53
  铫子
  銚子
  火车站
  08:53
  08:57
  铫子站
  銚子駅
  公交车站
  6番のりば
  09:15
  09:29
  犬吠(千叶县)
  犬吠(千葉県)
  公交车站
  09:29
  09:33
 5. 5
  02:25 - 03:38
  1h 13min JPY 23,800
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  02:25
  03:38
zoom bar parts