สนามบินนาริตะ → คาเมะยามะสวนสาธารณะสนามเทนนิส

出发时间:
23:16 05/15, 2021
cancel
 1. 1
  23:46 - 10:45
  10h 59min JPY 37,840 IC JPY 37,824 6 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  机场
  23:46
  00:10
  机场第2候机楼(成田第2‧第3候机楼)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  火车站
  第2候机楼口
  timetable 时刻表
  00:13
  00:26
  宗吾参道
  火车站
  timetable 时刻表
  04:39
  05:39
  京成高砂
  火车站
  timetable 时刻表
  05:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  押上[东京晴空塔前]
  押上[スカイツリー前]
  火车站
  06:16
  泉岳寺
  火车站
  timetable 时刻表
  06:16
  直达列车
  继续坐同一列车
  羽田机场第3航站楼(京急)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  火车站
  06:33
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  06:33
  06:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  07:20
  09:00
  山口宇部机场
  山口宇部空港
  机场
  09:05
  09:08
  山口宇部空港(バス)
  公交车站
  09:15
  09:45
  新山口站(北口)
  新山口駅〔北口〕
  公交车站
  降車専用
  09:45
  09:53
  新山口站
  新山口駅
  公交车站
  4番のりば
  10:05
  10:35
  市民会馆前(山口市)
  市民会館前(山口市)
  公交车站
  10:35
  10:45
 2. 2
  23:46 - 11:02
  11h 16min JPY 41,900 IC JPY 41,884 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  机场
  23:46
  00:10
  机场第2候机楼(成田第2‧第3候机楼)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  火车站
  第2候机楼口
  timetable 时刻表
  00:13
  00:26
  宗吾参道
  火车站
  timetable 时刻表
  05:21
  直达列车
  继续坐同一列车
  京成高砂
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  押上[东京晴空塔前]
  押上[スカイツリー前]
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  泉岳寺
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  羽田机场第3航站楼(京急)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  火车站
  07:03
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  07:03
  07:05
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  07:45
  09:20
  山口宇部机场
  山口宇部空港
  机场
  09:25
  09:28
  山口宇部空港(バス)
  公交车站
  09:35
  10:05
  新山口站(北口)
  新山口駅〔北口〕
  公交车站
  降車専用
  10:05
  10:13
  新山口站
  新山口駅
  公交车站
  4番のりば
  10:25
  10:56
  白石(山口市)
  白石(山口市)
  公交车站
  10:56
  11:02
 3. 3
  23:18 - 11:30
  12h 12min JPY 21,630 3 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  机场
  23:18
  23:42
  机场第2候机楼(成田第2‧第3候机楼)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  火车站
  第2候机楼口
  timetable 时刻表
  23:45
  直达列车
  继续坐同一列车
  成田
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  佐仓
  佐倉
  火车站
  00:23
  千叶
  千葉
  火车站
  timetable 时刻表
  04:45
  05:23
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  06:15
  10:33
  新山口
  火车站
  北口
  10:33
  10:38
  新山口站
  新山口駅
  公交车站
  4番のりば
  10:50
  11:20
  市民会馆前(山口市)
  市民会館前(山口市)
  公交车站
  11:20
  11:30
 4. 4
  23:18 - 11:30
  12h 12min JPY 21,630 3 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  机场
  23:18
  23:42
  机场第2候机楼(成田第2‧第3候机楼)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  火车站
  第2候机楼口
  timetable 时刻表
  23:45
  直达列车
  继续坐同一列车
  成田
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  佐仓
  佐倉
  火车站
  00:23
  千叶
  千葉
  火车站
  timetable 时刻表
  04:45
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  05:33
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  06:22
  10:33
  新山口
  火车站
  北口
  10:33
  10:38
  新山口站
  新山口駅
  公交车站
  4番のりば
  10:50
  11:20
  市民会馆前(山口市)
  市民会館前(山口市)
  公交车站
  11:20
  11:30
 5. 5
  23:16 - 11:02
  11h 46min JPY 482,040
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  23:16
  11:02
zoom bar parts