สนามบินนาริตะ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

出发时间:
06:22 07/27, 2021
cancel
 1. 1
  07:50 - 13:07
  5h 17min JPY 33,650 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  07:50
  09:55
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  10:17
  10:23
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  11:10
  11:35
  新下关
  新下関
  火车站
  timetable 时刻表
  12:02
  12:06
  幡生
  火车站
  timetable 时刻表
  12:09
  12:42
  川棚温泉
  火车站
  12:42
  13:07
 2. 2
  08:45 - 13:41
  4h 56min JPY 39,760 4 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  08:45
  10:50
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  11:15
  11:20
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  12:02
  12:30
  新下关
  新下関
  火车站
  东口
  12:30
  12:35
  新下关站
  新下関駅
  公交车站
  1番のりば
  12:37
  12:59
  安冈(山口县)
  安岡(山口県)
  公交车站
  12:59
  13:00
  安冈(山口县)
  安岡(山口県)
  公交车站
  13:03
  13:36
  川棚温泉(バス)
  公交车站
  13:36
  13:41
 3. 3
  07:50 - 14:15
  6h 25min JPY 32,260 5 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  07:50
  09:55
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  10:17
  10:23
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  11:05
  12:24
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  12:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  12:57
  下关
  下関
  火车站
  timetable 时刻表
  13:22
  13:59
  川棚温泉
  火车站
  13:59
  14:02
  川棚站
  川棚駅
  公交车站
  14:07
  14:10
  川棚温泉(バス)
  公交车站
  14:10
  14:15
 4. 4
  07:50 - 14:15
  6h 25min JPY 32,260 6 换乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  07:50
  09:55
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  10:17
  10:23
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  10:45
  11:34
  折尾
  火车站
  timetable 时刻表
  11:42
  12:14
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  12:40
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  12:57
  下关
  下関
  火车站
  timetable 时刻表
  13:22
  13:59
  川棚温泉
  火车站
  13:59
  14:02
  川棚站
  川棚駅
  公交车站
  14:07
  14:10
  川棚温泉(バス)
  公交车站
  14:10
  14:15
 5. 5
  06:22 - 18:53
  12h 31min JPY 431,860
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  06:22
  18:53
zoom bar parts