ชินโอซากะ → ทตโตริ

出发时间:
09:16 04/12, 2021
cancel
 1. 1
  09:32 - 11:57
  2h 25min JPY 6,750 1 换乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  09:32
  10:15
  姬路
  姫路
  火车站
  timetable 时刻表
  10:22
  直达列车
  继续坐同一列车
  上郡
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  智头
  智頭
  火车站
  11:57
  ทตโตริ
  鳥取
  火车站
 2. 2
  09:17 - 11:57
  2h 40min JPY 6,590 1 换乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  09:17
  09:21
  大阪
  火车站
  timetable 时刻表
  09:25
  直达列车
  继续坐同一列车
  上郡
  火车站
  直达列车
  继续坐同一列车
  智头
  智頭
  火车站
  11:57
  ทตโตริ
  鳥取
  火车站
 3. 3
  09:25 - 12:53
  3h 28min JPY 5,150 2 换乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  09:25
  10:56
  相生(兵库县)
  相生(兵庫県)
  火车站
  timetable 时刻表
  11:07
  11:19
  上郡
  火车站
  timetable 时刻表
  11:42
  直达列车
  继续坐同一列车
  智头
  智頭
  火车站
  12:53
  ทตโตริ
  鳥取
  火车站
 4. 4
  10:59 - 14:08
  3h 9min JPY 3,960 1 换乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  10:59
  11:03
  大阪
  火车站
  御堂筋北口
  11:03
  11:10
  大阪梅田(阪急3番街)
  大阪梅田〔阪急三番街〕
  公交车站
  11:10
  14:03
  鸟取站前
  鳥取駅前
  公交车站
  14:03
  14:08
  ทตโตริ
  鳥取
  火车站
  北口
 5. 5
  09:16 - 11:57
  2h 41min JPY 65,830
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  09:16
  11:57
zoom bar parts