ชินโอซากะ → ร้านค้าในสถานีอินุโบ

出发时间:
06:30 01/24, 2022
cancel
 1. 1
  06:33 - 12:09
  5h 36min JPY 16,470 1 换乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:33
  09:00
  东京
  東京
  火车站
  八重洲中央口
  09:00
  09:15
  东京站八重洲口前
  東京駅八重洲口前
  公交车站
  1番のりば
  09:20
  12:03
  犬吠埼
  公交车站
  12:03
  12:09
 2. 2
  07:30 - 12:41
  5h 11min JPY 16,680 2 换乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:30
  09:57
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  10:11
  11:57
  铫子
  銚子
  火车站
  timetable 时刻表
  12:20
  12:40
  犬吠
  火车站
  12:40
  12:41
 3. 3
  06:51 - 12:41
  5h 50min JPY 15,320 3 换乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:51
  09:11
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  09:24
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  10:14
  千叶
  千葉
  火车站
  timetable 时刻表
  10:17
  12:17
  铫子
  銚子
  火车站
  timetable 时刻表
  12:20
  12:40
  犬吠
  火车站
  12:40
  12:41
 4. 4
  06:42 - 12:41
  5h 59min JPY 15,320 3 换乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:42
  09:01
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  09:08
  直达列车
  继续坐同一列车
  东京
  東京
  火车站
  10:17
  佐仓
  佐倉
  火车站
  timetable 时刻表
  10:40
  12:17
  铫子
  銚子
  火车站
  timetable 时刻表
  12:20
  12:40
  犬吠
  火车站
  12:40
  12:41
 5. 5
  06:30 - 14:45
  8h 15min JPY 220,610
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  06:30
  14:45
zoom bar parts