ชินโอซากะ → สวนสาธารณะ สึคิมิงาโอกะไคฮิน

出发时间:
15:50 06/13, 2021
cancel
 1. 1
  16:01 - 19:01
  3h 0min JPY 3,790 2 换乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  16:01
  16:35
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  东口
  16:35
  16:39
  三宫巴士总站
  三宮バスターミナル
  公交车站
  6番のりば
  16:40
  18:02
  高速鸣门
  高速鳴門
  公交车站
  18:02
  18:08
  小鸣门桥
  小鳴門橋
  公交车站
  18:15
  18:39
  德岛阿波舞机场
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  公交车站
  18:39
  19:01
 2. 2
  16:01 - 19:01
  3h 0min JPY 3,820 2 换乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  16:01
  16:56
  舞子
  火车站
  北口
  16:56
  17:04
  高速舞子
  公交车站
  1番のりば
  17:10
  18:02
  高速鸣门
  高速鳴門
  公交车站
  18:02
  18:08
  小鸣门桥
  小鳴門橋
  公交车站
  18:15
  18:39
  德岛阿波舞机场
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  公交车站
  18:39
  19:01
 3. 3
  15:54 - 19:01
  3h 7min JPY 3,790 2 换乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:54
  16:22
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  东口
  16:22
  16:26
  三宫巴士总站
  三宮バスターミナル
  公交车站
  6番のりば
  16:40
  18:02
  高速鸣门
  高速鳴門
  公交车站
  18:02
  18:08
  小鸣门桥
  小鳴門橋
  公交车站
  18:15
  18:39
  德岛阿波舞机场
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  公交车站
  18:39
  19:01
 4. 4
  15:54 - 19:17
  3h 23min JPY 3,880 2 换乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:54
  16:22
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  东口
  16:22
  16:26
  三宫巴士总站
  三宮バスターミナル
  公交车站
  6番のりば
  16:40
  18:11
  松茂
  公交车站
  18:11
  18:15
  松茂
  公交车站
  18:40
  18:55
  德岛阿波舞机场
  徳島阿波おどり空港〔バス〕
  公交车站
  18:55
  19:17
 5. 5
  15:50 - 18:07
  2h 17min JPY 55,300
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  15:50
  18:07
zoom bar parts