ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → นาโอะเอ็ตสึ

出发时间:
13:36 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  14:30 - 20:10
  5h 40min JPY 45,810 IC JPY 45,802 5 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  14:30
  16:10
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  16:15
  16:25
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  timetable 时刻表
  16:28
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  16:50
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  16:55
  17:03
  东京
  東京
  火车站
  timetable 时刻表
  17:12
  18:39
  越后汤泽
  越後湯沢
  火车站
  timetable 时刻表
  18:47
  19:08
  六日町
  火车站
  timetable 时刻表
  19:13
  直达列车
  继续坐同一列车
  犀泻
  犀潟
  火车站
  20:10
  直江津
  火车站
  20:10
  20:10
 2. 2
  16:10 - 20:53
  4h 43min JPY 37,700 3 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  16:10
  17:25
  新潟机场
  新潟空港
  机场
  timetable 时刻表
  17:50
  18:15
  新潟
  火车站
  timetable 时刻表
  18:53
  19:15
  长冈
  長岡
  火车站
  timetable 时刻表
  19:28
  20:53
  直江津
  火车站
  20:53
  20:53
 3. 3
  16:10 - 21:16
  5h 6min JPY 35,560 2 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  16:10
  17:25
  新潟机场
  新潟空港
  机场
  17:30
  17:33
  新潟空港(バス)
  公交车站
  17:55
  18:27
  新潟站前
  新潟駅前
  公交车站
  18:27
  18:31
  新潟站前
  新潟駅前
  公交车站
  14番のりば
  18:40
  21:15
  直江津站前
  直江津駅前
  公交车站
  21:15
  21:16
 4. 4
  16:10 - 21:16
  5h 6min JPY 35,560 2 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  16:10
  17:25
  新潟机场
  新潟空港
  机场
  17:30
  17:33
  新潟空港(バス)
  公交车站
  17:55
  18:19
  万代City
  万代シテイ
  公交车站
  21番乗り場
  18:19
  18:24
  万代City
  万代シティ
  公交车站
  18:42
  21:15
  直江津站前
  直江津駅前
  公交车站
  21:15
  21:16
 5. 5
  13:36 - 06:12
  16h 36min JPY 333,170
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  13:36
  06:12
zoom bar parts