ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出发时间:
06:48 01/19, 2022
cancel
 1. 1
  08:55 - 13:37
  4h 42min JPY 72,740 3 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:55
  10:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  11:00
  12:30
  广岛机场
  広島空港
  机场
  12:35
  12:38
  広島空港(バス)
  公交车站
  12:45
  12:58
  白市站
  白市駅
  公交车站
  12:58
  13:05
  白市
  火车站
  timetable 时刻表
  13:11
  13:23
  寺家
  火车站
  13:23
  13:37
 2. 2
  08:55 - 13:42
  4h 47min JPY 72,920 4 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:55
  10:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  11:00
  12:30
  广岛机场
  広島空港
  机场
  12:35
  12:38
  広島空港(バス)
  公交车站
  12:45
  12:58
  白市站
  白市駅
  公交车站
  12:58
  13:05
  白市
  火车站
  timetable 时刻表
  13:11
  13:20
  西条(广岛县)
  西条(広島県)
  火车站
  13:20
  13:23
  西条站
  西条駅(広島県)
  公交车站
  13:35
  13:41
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  13:41
  13:42
 3. 3
  08:30 - 13:42
  5h 12min JPY 72,920 4 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:30
  10:10
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  10:50
  12:20
  广岛机场
  広島空港
  机场
  12:25
  12:28
  広島空港(バス)
  公交车站
  12:45
  12:58
  白市站
  白市駅
  公交车站
  12:58
  13:05
  白市
  火车站
  timetable 时刻表
  13:11
  13:20
  西条(广岛县)
  西条(広島県)
  火车站
  13:20
  13:23
  西条站
  西条駅(広島県)
  公交车站
  13:35
  13:41
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  13:41
  13:42
 4. 4
  08:30 - 13:42
  5h 12min JPY 73,020 4 换乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:30
  10:10
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  10:50
  12:20
  广岛机场
  広島空港
  机场
  12:25
  12:28
  広島空港(バス)
  公交车站
  12:45
  12:58
  白市站
  白市駅
  公交车站
  12:58
  13:05
  白市
  火车站
  timetable 时刻表
  13:11
  13:27
  八本松
  火车站
  南口
  13:27
  13:31
  八本松
  八本松駅
  公交车站
  13:33
  13:40
  友待桥
  友待橋
  公交车站
  13:40
  13:42
 5. 5
  06:48 - 07:49
  25h 1min JPY 595,790
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  06:48
  07:49
zoom bar parts