ชินโคเบะ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

出发时间:
04:57 07/27, 2021
cancel
 1. 1
  06:13 - 10:00
  3h 47min JPY 14,430 3 换乘
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  06:13
  08:11
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  08:24
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  08:41
  下关
  下関
  火车站
  timetable 时刻表
  08:58
  09:39
  川棚温泉
  火车站
  09:39
  09:42
  川棚站
  川棚駅
  公交车站
  09:50
  09:55
  川棚温泉(バス)
  公交车站
  09:55
  10:00
 2. 2
  06:38 - 10:12
  3h 34min JPY 14,020 3 换乘
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  06:38
  08:27
  新山口
  火车站
  timetable 时刻表
  08:38
  08:53
  新下关
  新下関
  火车站
  东口
  08:53
  08:58
  新下关站
  新下関駅
  公交车站
  09:00
  09:20
  富任口
  公交车站
  09:26
  直达列车
  继续坐同一列车
  丰洋台3丁目
  豊洋台三丁目
  公交车站
  10:07
  川棚温泉(バス)
  公交车站
  10:07
  10:12
 3. 3
  06:19 - 10:12
  3h 53min JPY 14,020 2 换乘
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  06:19
  08:53
  新下关
  新下関
  火车站
  东口
  08:53
  08:58
  新下关站
  新下関駅
  公交车站
  09:00
  09:20
  富任口
  公交车站
  09:26
  直达列车
  继续坐同一列车
  丰洋台3丁目
  豊洋台三丁目
  公交车站
  10:07
  川棚温泉(バス)
  公交车站
  10:07
  10:12
 4. 4
  07:24 - 10:47
  3h 23min JPY 14,430 3 换乘
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  07:24
  09:23
  小仓(福冈县)
  小倉(福岡県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:30
  直达列车
  继续坐同一列车
  门司
  門司
  火车站
  09:43
  下关
  下関
  火车站
  timetable 时刻表
  09:46
  10:25
  川棚温泉
  火车站
  10:25
  10:28
  川棚站
  川棚駅
  公交车站
  10:39
  10:42
  川棚温泉(バス)
  公交车站
  10:42
  10:47
 5. 5
  04:57 - 11:01
  6h 4min JPY 220,170
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  04:57
  11:01
zoom bar parts