ชินโคเบะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
09:01 12/04, 2020
cancel
 1. 1
  09:08 - 12:41
  3h 33min JPY 14,810 1 换乘
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  09:08
  11:23
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  11:30
  直达列车
  继续坐同一列车
  桂川(福冈县)
  桂川(福岡県)
  火车站
  12:07
  天道
  火车站
  12:07
  12:41
 2. 2
  09:15 - 12:42
  3h 27min JPY 15,570 2 换乘
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  09:15
  11:30
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  11:42
  11:45
  中洲川端
  火车站
  3号口
  11:45
  11:52
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  11:52
  12:38
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  12:38
  12:42
 3. 3
  09:08 - 12:42
  3h 34min JPY 15,570 2 换乘
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  09:08
  11:23
  博多
  火车站
  timetable 时刻表
  11:36
  11:39
  中洲川端
  火车站
  3号口
  11:39
  11:46
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  11:52
  12:38
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  12:38
  12:42
 4. 4
  09:08 - 12:42
  3h 34min JPY 15,460 2 换乘
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  火车站
  timetable 时刻表
  09:08
  11:23
  博多
  火车站
  博多口
  11:23
  11:31
  博多巴士总站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公交车站
  1F2番のりば
  11:31
  11:44
  东中洲
  東中洲
  公交车站
  11:44
  11:48
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  11:52
  12:38
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  12:38
  12:42
 5. 5
  09:01 - 15:57
  6h 56min JPY 207,770
  cancel cancel
  ชินโคเบะ
  新神戸
  09:01
  15:57
zoom bar parts