ชินจูกุ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出发时间:
20:54 07/24, 2021
cancel
 1. 1
  05:03 - 11:53
  6h 50min JPY 43,910 IC JPY 43,900 3 换乘
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:03
  05:22
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  05:26
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  05:42
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  05:42
  05:44
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  06:20
  08:15
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:50
  09:25
  天草机场
  天草空港
  机场
  09:30
  11:53
 2. 2
  21:31 - 13:24
  15h 53min JPY 30,800 3 换乘
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  火车站
  甲州街道改札口
  21:31
  21:35
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  21:35
  06:35
  冈山站前
  岡山駅〔西口〕
  公交车站
  06:35
  06:48
  冈山
  岡山
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  06:51
  09:02
  熊本
  火车站
  白川口
  09:02
  09:07
  熊本駅前(バス)
  公交车站
  5番のりば
  09:38
  12:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  4番のりば
  12:04
  12:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  1番のりば
  12:35
  13:00
  立石[鬼池]
  立石[鬼池]
  公交车站
  13:00
  13:24
 3. 3
  21:31 - 13:24
  15h 53min JPY 30,600 4 换乘
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  火车站
  甲州街道改札口
  21:31
  21:35
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  21:35
  06:35
  冈山站前
  岡山駅〔西口〕
  公交车站
  06:35
  06:48
  冈山
  岡山
  火车站
  西口
  timetable 时刻表
  06:51
  09:02
  熊本
  火车站
  timetable 时刻表
  09:12
  09:25
  宇土
  火车站
  东口
  09:25
  09:27
  宇土站[东口]
  宇土駅[東口]
  公交车站
  10:03
  12:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  4番のりば
  12:04
  12:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公交车站
  1番のりば
  12:35
  13:00
  立石[鬼池]
  立石[鬼池]
  公交车站
  13:00
  13:24
 4. 4
  05:36 - 13:26
  7h 50min JPY 44,440 4 换乘
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  火车站
  甲州街道改札口
  05:36
  05:40
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公交车站
  05:40
  06:05
  羽田机场第2航站楼(机场巴士)
  羽田空港第2ターミナル(空港連絡バス)
  公交车站
  06:05
  06:10
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  06:55
  08:55
  长崎机场
  長崎空港
  机场
  09:00
  09:03
  長崎空港(バス)
  公交车站
  3番のりば
  09:20
  09:51
  谏早站前
  諫早駅前
  公交车站
  10:30
  12:04
  口之津车库前
  口之津車庫前
  公交车站
  12:04
  12:07
  口之津港渡轮码头客运站
  口之津港FT
  港口
  12:30
  13:00
  鬼池港渡轮码头客运站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  13:02
  13:26
 5. 5
  20:54 - 12:18
  15h 24min JPY 469,760
  cancel cancel
  ชินจูกุ
  20:54
  12:18
zoom bar parts