นิอิกาตะ → โทเบกุรุ สาขาโทยามะ

出发时间:
01:21 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  06:07 - 09:28
  3h 21min JPY 16,960 2 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  06:07
  07:13
  高崎
  火车站
  timetable 时刻表
  07:19
  09:11
  富山
  火车站
  正面口
  09:11
  09:19
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  3のりば
  09:20
  09:24
  丸の内(富山県)(バス)
  公交车站
  09:24
  09:28
 2. 2
  07:49 - 10:58
  3h 9min JPY 10,450 3 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  07:49
  08:12
  长冈
  長岡
  火车站
  timetable 时刻表
  08:28
  直达列车
  继续坐同一列车
  直江津
  火车站
  09:39
  上越妙高
  火车站
  timetable 时刻表
  09:58
  10:38
  富山
  火车站
  正面口
  10:38
  10:46
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  3のりば
  10:50
  10:54
  丸の内(富山県)(バス)
  公交车站
  10:54
  10:58
 3. 3
  05:17 - 11:04
  5h 47min JPY 4,990 IC JPY 4,990 4 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:17
  06:31
  长冈
  長岡
  火车站
  timetable 时刻表
  06:39
  08:07
  直江津
  火车站
  timetable 时刻表
  08:08
  直达列车
  继续坐同一列车
  市振
  火车站
  09:30
  泊(富山县)
  泊(富山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:57
  10:45
  富山
  火车站
  正面口
  10:45
  10:53
  富山站
  富山駅前
  公交车站
  6のりば
  10:55
  11:01
  旅笼町(富山县)
  旅篭町(富山県)
  公交车站
  11:01
  11:04
 4. 4
  05:17 - 11:06
  5h 49min JPY 4,960 IC JPY 4,930 4 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  05:17
  06:31
  长冈
  長岡
  火车站
  timetable 时刻表
  06:39
  08:07
  直江津
  火车站
  timetable 时刻表
  08:08
  直达列车
  继续坐同一列车
  市振
  火车站
  09:30
  泊(富山县)
  泊(富山県)
  火车站
  timetable 时刻表
  09:57
  10:45
  富山
  火车站
  正面口
  10:45
  10:51
  富山站
  富山駅
  火车站
  timetable 时刻表
  10:54
  11:00
  诹访川原
  諏訪川原
  火车站
  11:00
  11:06
 5. 5
  01:21 - 04:22
  3h 1min JPY 102,750
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  01:21
  04:22
zoom bar parts