นิอิกาตะ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出发时间:
17:54 11/29, 2020
cancel
 1. 1
  18:12 - 02:06
  7h 54min JPY 11,780 3 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  18:12
  19:46
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  19:57
  20:28
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  21:00
  22:35
  甲府
  火车站
  timetable 时刻表
  22:40
  22:45
  龙王
  竜王
  火车站
  北口
  22:45
  02:06
 2. 2
  18:12 - 02:06
  7h 54min JPY 11,780 3 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  18:12
  19:46
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  20:00
  20:41
  新宿
  火车站
  timetable 时刻表
  21:00
  22:35
  甲府
  火车站
  timetable 时刻表
  22:40
  22:45
  龙王
  竜王
  火车站
  北口
  22:45
  02:06
 3. 3
  18:12 - 02:06
  7h 54min JPY 11,780 4 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  18:12
  19:46
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  19:51
  20:14
  川越
  火车站
  timetable 时刻表
  20:16
  直达列车
  继续坐同一列车
  高丽川
  高麗川
  火车站
  21:25
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  21:34
  22:35
  甲府
  火车站
  timetable 时刻表
  22:40
  22:45
  龙王
  竜王
  火车站
  北口
  22:45
  02:06
 4. 4
  18:12 - 02:06
  7h 54min JPY 11,780 5 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  18:12
  19:46
  大宫(埼玉县)
  大宮(埼玉県)
  火车站
  timetable 时刻表
  20:00
  20:12
  武藏浦和
  武蔵浦和
  火车站
  timetable 时刻表
  20:21
  20:47
  西国分寺
  火车站
  timetable 时刻表
  20:52
  20:58
  立川
  火车站
  timetable 时刻表
  21:26
  22:35
  甲府
  火车站
  timetable 时刻表
  22:40
  22:45
  龙王
  竜王
  火车站
  北口
  22:45
  02:06
 5. 5
  17:54 - 22:24
  4h 30min JPY 125,570
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  17:54
  22:24
zoom bar parts