นิอิกาตะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出发时间:
22:32 08/04, 2021
cancel
 1. 1
  23:33 - 14:56
  15h 23min JPY 57,580 IC JPY 57,569 7 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  23:33
  23:40
  新潟站南口
  新潟駅南口
  公交车站
  23:40
  05:54
  东京站锻冶桥停车场
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公交车站
  05:54
  06:12
  东京
  東京
  火车站
  八重洲南口
  timetable 时刻表
  06:14
  06:20
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  06:30
  06:46
  羽田机场第1航站楼(单轨电车)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  火车站
  06:46
  06:48
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  07:30
  09:15
  长崎机场
  長崎空港
  机场
  09:20
  09:23
  長崎空港(バス)
  公交车站
  09:40
  10:27
  谏早站前
  諫早駅前
  公交车站
  10:27
  10:35
  谏早
  諫早
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  10:48
  11:11
  谏早东高中
  諫早東高校
  火车站
  11:11
  11:14
  谏早东高前
  諫早東高前
  公交车站
  12:35
  13:44
  口之津车库前
  口之津車庫前
  公交车站
  13:44
  13:47
  口之津港渡轮码头客运站
  口之津港FT
  港口
  14:00
  14:30
  鬼池港渡轮码头客运站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  14:32
  14:56
 2. 2
  23:33 - 15:51
  16h 18min JPY 55,250 IC JPY 55,239 6 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  23:33
  23:40
  新潟站南口
  新潟駅南口
  公交车站
  23:40
  05:54
  东京站锻冶桥停车场
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公交车站
  05:54
  06:12
  东京
  東京
  火车站
  八重洲南口
  timetable 时刻表
  06:14
  06:20
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  06:25
  06:50
  羽田机场第1航站楼(单轨电车)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  火车站
  06:50
  06:52
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  08:00
  09:40
  熊本机场
  熊本空港
  机场
  09:45
  09:48
  阿稣Kumamoto机场国内线候机楼
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公交车站
  2番のりば
  09:50
  10:39
  熊本樱町巴士总站
  熊本桜町バスターミナル
  公交车站
  27番おりば
  10:39
  10:42
  熊本樱町巴士总站
  熊本桜町バスターミナル
  公交车站
  5番のりば
  11:30
  14:08
  天草警察署总合厅舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公交车站
  15:19
  15:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公交车站
  15:46
  15:51
 3. 3
  23:33 - 15:51
  16h 18min JPY 57,640 IC JPY 57,629 7 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  23:33
  23:40
  新潟站南口
  新潟駅南口
  公交车站
  23:40
  05:54
  东京站锻冶桥停车场
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公交车站
  05:54
  06:12
  东京
  東京
  火车站
  八重洲南口
  timetable 时刻表
  06:18
  06:24
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  06:30
  06:48
  羽田机场第2航站楼(单轨电车)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  火车站
  06:48
  06:50
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  08:15
  10:05
  长崎机场
  長崎空港
  机场
  10:10
  10:13
  長崎空港(バス)
  公交车站
  10:40
  11:27
  谏早站前
  諫早駅前
  公交车站
  12:10
  13:44
  口之津车库前
  口之津車庫前
  公交车站
  13:44
  13:47
  口之津港渡轮码头客运站
  口之津港FT
  港口
  14:00
  14:30
  鬼池港渡轮码头客运站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  14:32
  14:33
  鬼池港
  公交车站
  15:40
  15:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公交车站
  15:46
  15:51
 4. 4
  23:33 - 15:51
  16h 18min JPY 55,290 IC JPY 55,279 7 换乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  火车站
  23:33
  23:40
  新潟站南口
  新潟駅南口
  公交车站
  23:40
  05:54
  东京站锻冶桥停车场
  東京駅鍛冶橋駐車場
  公交车站
  05:54
  06:12
  东京
  東京
  火车站
  八重洲南口
  timetable 时刻表
  06:14
  06:20
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  06:25
  06:50
  羽田机场第1航站楼(单轨电车)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  火车站
  06:50
  06:52
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  08:00
  09:40
  熊本机场
  熊本空港
  机场
  09:45
  09:48
  阿稣Kumamoto机场国内线候机楼
  阿蘇くまもと空港国内線ターミナル
  公交车站
  2番のりば
  09:50
  10:47
  熊本駅前(バス)
  公交车站
  7番のりば
  10:47
  10:55
  熊本
  火车站
  白川口
  timetable 时刻表
  11:35
  直达列车
  继续坐同一列车
  宇土
  火车站
  12:10
  网田
  網田
  火车站
  12:10
  12:12
  网田站前
  網田駅前
  公交车站
  12:26
  14:08
  天草警察署总合厅舍前
  天草警察署総合庁舎前
  公交车站
  15:19
  15:46
  松原[五和町]
  松原[五和町]
  公交车站
  15:46
  15:51
 5. 5
  22:32 - 14:58
  16h 26min JPY 555,090
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  22:32
  14:58
zoom bar parts