ชินโยโกฮาม่า → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出发时间:
19:21 11/24, 2020
cancel
 1. 1
  19:34 - 01:12
  5h 38min JPY 3,330 IC JPY 3,330 2 换乘
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  19:34
  20:23
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  20:34
  21:29
  甲府
  火车站
  timetable 时刻表
  21:47
  21:51
  龙王
  竜王
  火车站
  北口
  21:51
  01:12
 2. 2
  19:21 - 01:12
  5h 51min JPY 3,330 IC JPY 3,330 2 换乘
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  19:21
  20:10
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  20:34
  21:29
  甲府
  火车站
  timetable 时刻表
  21:47
  21:51
  龙王
  竜王
  火车站
  北口
  21:51
  01:12
 3. 3
  19:34 - 02:06
  6h 32min JPY 2,310 IC JPY 2,310 2 换乘
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  19:34
  20:23
  八王子
  火车站
  timetable 时刻表
  20:30
  直达列车
  继续坐同一列车
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  21:21
  大月
  火车站
  timetable 时刻表
  21:33
  22:45
  龙王
  竜王
  火车站
  北口
  22:45
  02:06
 4. 4
  19:24 - 02:22
  6h 58min JPY 2,550 IC JPY 2,532 4 换乘
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  火车站
  timetable 时刻表
  19:24
  19:26
  菊名
  火车站
  timetable 时刻表
  19:36
  19:44
  武藏小杉
  武蔵小杉
  火车站
  timetable 时刻表
  19:49
  20:24
  分倍河原
  火车站
  timetable 时刻表
  20:32
  直达列车
  继续坐同一列车
  北野(东京都)
  北野(東京都)
  火车站
  21:05
  高尾(东京都)
  高尾(東京都)
  火车站
  timetable 时刻表
  21:16
  23:01
  龙王
  竜王
  火车站
  北口
  23:01
  02:22
 5. 5
  19:21 - 21:37
  2h 16min JPY 62,880
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  19:21
  21:37
zoom bar parts