อุเอโนะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出发时间:
02:23 12/02, 2020
cancel
 1. 1
  04:59 - 10:12
  5h 13min JPY 31,350 IC JPY 31,340 4 换乘
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  04:59
  05:20
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  05:26
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  05:41
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  05:41
  05:43
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  06:20
  08:25
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  08:30
  08:36
  福冈机场第一‧第二航站楼
  福岡空港国内線ターミナル南
  公交车站
  09:10
  09:40
  筱栗北
  篠栗北
  公交车站
  09:45
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:08
  10:12
 2. 2
  04:59 - 10:12
  5h 13min JPY 31,410 IC JPY 31,400 4 换乘
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  04:59
  05:20
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  05:26
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  05:41
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  05:41
  05:43
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  06:20
  08:25
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  timetable 时刻表
  08:48
  08:56
  中洲川端
  火车站
  3号口
  08:56
  09:03
  中洲
  中洲(福岡県)
  公交车站
  09:22
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:08
  10:12
 3. 3
  04:42 - 10:12
  5h 30min JPY 31,350 IC JPY 31,340 4 换乘
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  04:42
  05:02
  品川
  火车站
  timetable 时刻表
  05:15
  直达列车
  继续坐同一列车
  京急蒲田
  火车站
  05:32
  羽田机场第1‧第2航站楼(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  火车站
  05:32
  05:34
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  06:20
  08:25
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  08:30
  08:36
  福冈机场第一‧第二航站楼
  福岡空港国内線ターミナル南
  公交车站
  09:10
  09:40
  筱栗北
  篠栗北
  公交车站
  09:45
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:08
  10:12
 4. 4
  04:42 - 10:12
  5h 30min JPY 31,520 IC JPY 31,510 4 换乘
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  火车站
  timetable 时刻表
  04:42
  04:55
  滨松町
  浜松町
  火车站
  timetable 时刻表
  05:11
  05:33
  羽田机场第1航站楼(单轨电车)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  火车站
  05:33
  05:35
  羽田机场(机场)
  羽田空港(空路)
  机场
  timetable 时刻表
  06:20
  08:25
  福冈机场
  福岡空港
  机场
  08:30
  08:45
  福冈机场第三
  福岡空港国内線ターミナル北
  公交车站
  09:12
  09:40
  筱栗北
  篠栗北
  公交车站
  09:45
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公交车站
  10:08
  10:12
 5. 5
  02:23 - 14:55
  12h 32min JPY 465,300
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  02:23
  14:55
zoom bar parts