มัตสึโมโตะ → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出发时间:
15:05 01/22, 2022
cancel
 1. 1
  15:10 - 17:19
  2h 9min JPY 2,310 1 换乘
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:10
  16:29
  甲府
  火车站
  timetable 时刻表
  16:35
  16:39
  南甲府
  火车站
  16:39
  17:19
 2. 2
  15:50 - 17:38
  1h 48min JPY 3,900 IC JPY 3,900 1 换乘
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:50
  17:01
  甲府
  火车站
  南口
  17:01
  17:06
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  17:10
  17:23
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  17:23
  17:38
 3. 3
  15:10 - 17:38
  2h 28min JPY 3,780 IC JPY 3,780 2 换乘
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:10
  16:29
  甲府
  火车站
  timetable 时刻表
  16:53
  16:56
  酒折
  火车站
  16:56
  16:58
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公交车站
  17:21
  17:23
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  17:23
  17:38
 4. 4
  15:50 - 17:50
  2h 0min JPY 3,900 IC JPY 3,900 1 换乘
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  火车站
  timetable 时刻表
  15:50
  17:01
  甲府
  火车站
  南口
  17:01
  17:06
  甲府站前
  甲府駅前
  公交车站
  5番のりば
  17:20
  17:35
  甲运松原
  甲運松原
  公交车站
  17:35
  17:50
 5. 5
  15:05 - 16:31
  1h 26min JPY 44,270
  cancel cancel
  มัตสึโมโตะ
  15:05
  16:31
zoom bar parts