มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ) → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

出发时间:
20:38 08/05, 2021
cancel
 1. 1
  22:41 - 13:58
  15h 17min JPY 17,810 5 换乘
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  火车站
  22:41
  22:45
  JR松山站前
  JR松山駅
  公交车站
  22:45
  05:10
  三宫巴士总站
  三宮バスターミナル
  公交车站
  05:10
  05:17
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  05:17
  06:48
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  06:59
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  西口
  09:13
  09:19
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  09:25
  11:39
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  11:39
  11:42
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  12:25
  13:01
  敷户(巴士)
  敷戸(バス)
  公交车站
  13:44
  13:58
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  13:58
  13:58
 2. 2
  22:41 - 13:58
  15h 17min JPY 17,770 5 换乘
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  火车站
  22:41
  22:45
  JR松山站前
  JR松山駅
  公交车站
  22:45
  05:10
  三宫巴士总站
  三宮バスターミナル
  公交车站
  05:10
  05:17
  三之宫(JR)
  三ノ宮(JR)
  火车站
  东口
  timetable 时刻表
  05:17
  06:48
  京都
  火车站
  timetable 时刻表
  06:59
  直达列车
  继续坐同一列车
  敦贺
  敦賀
  火车站
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  西口
  09:13
  09:19
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  09:25
  11:39
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  11:39
  11:42
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  12:25
  12:58
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  13:47
  13:58
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  13:58
  13:58
 3. 3
  22:02 - 13:58
  15h 56min JPY 18,100 7 换乘
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  火车站
  22:02
  22:09
  松山站前
  松山駅前
  火车站
  timetable 时刻表
  22:12
  22:23
  松山市站前
  松山市駅前
  火车站
  22:23
  22:25
  松山市站
  松山市駅
  公交车站
  23:10
  06:21
  新大阪(阪急巴士候机楼)
  新大阪〔阪急バスターミナル〕
  公交车站
  06:21
  06:33
  新大阪
  火车站
  正面口
  timetable 时刻表
  06:34
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  西口
  09:13
  09:19
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  6番のりば
  09:25
  09:33
  县厅前(石川县)
  県庁前(石川県)
  公交车站
  1番のりば
  09:33
  09:36
  县厅前(石川县)
  県庁前(石川県)
  公交车站
  2番のりば
  09:39
  11:39
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  11:39
  11:43
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  12:05
  12:10
  冢田(石川县)
  塚田(石川県)
  公交车站
  12:29
  12:58
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  13:47
  13:58
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  13:58
  13:58
 4. 4
  20:45 - 13:58
  17h 13min JPY 17,830 5 换乘
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  火车站
  20:45
  20:49
  JR松山站前
  JR松山駅
  公交车站
  3番のりば
  20:49
  20:59
  松山市站
  松山市駅
  公交车站
  21番のりば
  20:59
  21:03
  松山市站
  松山市駅
  公交车站
  23:10
  06:21
  新大阪(阪急巴士候机楼)
  新大阪〔阪急バスターミナル〕
  公交车站
  06:21
  06:33
  新大阪
  火车站
  正面口
  timetable 时刻表
  06:34
  09:13
  金泽
  金沢
  火车站
  西口
  09:13
  09:19
  金泽站西口
  金沢駅西口
  公交车站
  7番のりば
  09:25
  11:39
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  11:39
  11:42
  轮岛站前
  輪島駅前
  公交车站
  12:25
  12:58
  曾曾木口
  曽々木口
  公交车站
  13:47
  13:58
  珠洲盐田村
  珠洲塩田村
  公交车站
  13:58
  13:58
 5. 5
  20:38 - 06:25
  9h 47min JPY 228,400
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  20:38
  06:25
zoom bar parts